«Бог ждет, чтобы мы попросили Его о помощи, и только потом вмешивается»

Малоизвестные наставления афонского старца

«Святая Гора» впервые на русском языке публикует малоизвестные наставления афонского старца Паисия Святогорца (Эзнепидиса), записанные его ближайшими сподвижниками и учениками. В публикации использованы материалы книги Από την ασκητική καί αγιορείτικη παράδοση. Αγιό Όρος, 2011.

Старцы Ефрем Катунакский и Ефрем Филофейский Старцы Ефрем Катунакский и Ефрем Филофейский
В то время известному афонскому подвижнику Ефрему Катунакскому предлагали стать игуменом в монастыре Великая Лавра. Старец Паисий узнал об этом и высказал своё мнение по этому поводу в разговоре с одним из своих посетителей: «Отец Ефрем – великое духовное сокровище. Это огромная величина для афонского монашества. Каждую минуту он посвящает Богу и помогает многим людям. Боюсь, что если он станет игуменом, старец многое потеряет в постоянных заботах и попечениях. Но я никому об этом не говорю, так как люди подумают, что я не хочу, чтобы отец Ефрем стал игуменом».

Некоторое время спустя отца Паисия посетил близкий к Ефрему Катунакскому человек, и он попросил его передать отцу Ефрему, «что на то, чтобы он стал игуменом, нет воли Божией». Когда старцу Ефрему передали эти слова, он ответил: «Спасибо старцу Паисию. Я сам чувствую, что на моё игуменство нет Божиего благословения».

***

«Старца Порфирия[1] я видел два или три раза. Многим он в деталях описывал их дома и деревни, хотя сам там никогда не был. Другим рассказал, где надо бурить скважину, и они в засушливой местности наконец нашли воду. Одному человеку с тремя высшими образованиями старец дал советы как решить все его проблемы и принёс ему огромную пользу, хотя до этого ему не смогли помочь многие духовные отцы. Однажды он проходил мимо места, где велись строительные работы и предупредил бульдозеристов, чтобы они копали осторожно. Он сказал им, что в земле лежит крест и они не должны повредить его. Его слова в точности подтвердились».

***

Старец Порфирий Старец Порфирий
«Есть люди, желающие стать монахами, но не решающиеся на принятие пострига из-за привязанности к своим родственникам.Они пребывают в сомнениях. То весы любви склоняются в одну сторону, то в другую. То побеждает любовь к подвижнической жизни, то привязанность к родным. Если таким людям удастся превозмочь узы своей земной любви – в духовной жизни они добьются многого, так как их сердце преисполнено любви».

***

«Меня не пугает то, что у человека много страстей. Страшно другое: когда у него нет доброго беспокойства, нет желания начать борьбу за своё духовное исправление. Человек привыкает к определенному образу жизни, привычка становится для него второй натурой – и ему уже сложно исправиться и измениться. Он может прожить всю жизнь рядом со святым человеком и так и не извлечь из этого для себя никакой пользы».

***

«Бог ждет, чтобы мы попросили Его о помощи, и только потом вмешивается. Господь уважает нашу свободу».

***

«Духовно преуспевший человек заранее понимает намерения других. Он видит, что его хотят обмануть или обокрасть – но не препятствует злоумышленникам, так как относится к происходящему с добрым помыслом (например, что грабителям деньги нужнее). У святых есть дар предвидеть намерения других».

***

«Мы должны знать, что человек становится бесноватым по попущению Божию. Тем самым Господь даёт грешнику возможность покаяться, смириться и спастись. Когда у человека чёрствое сердце и полная нераскаянность – он не испытывает бесовского воздействия, так как и так уже находится в гибельном состоянии полного духовного равнодушия».

***

«Если не брать в расчет наши грехи – в остальном у нас всё в порядке», – пошутил как-то старец.

***

«Нам надо не говорить, что мы хотим полюбить Христа. Надо стремиться Его не огорчать. Ничего самому не делать и просить в молитве, чтобы Бог дал нам любви к нему – это дерзость».

***

Старец Паисий Старец Паисий
«Это настоящие отшельники», – сказал однажды старец Паисий о двух пожилых монахах. Они не жили в какой-то особой строгости, но не имели общения с мирянами и отказались от всех мирских удовольствий.

***

«Духовное сокрушение отличается от бесовского тем, что в первом случае человек чувствует утешение, во втором испытывает внутреннее беспокойство».

***

«Церковь – это корабль. Кто-то может на нём спать, кто-то ничего не делать, кто-то бороться с волнами. Но он всё равно продолжает свой путь, и вместе с ним плывут вперёд и все пассажиры.

Главное – находиться внутри Церкви. Поэтому старайтесь не пропускать богослужения и почаще бывать в храме».

***

«Монахини должны избегать идиоритмии[2]. Для женских монастырей идиоритмия в 100 процентах случаев ведёт к демоноритмии[3]».

***

Старцы Иаков Эвбейский, Паисий Святогорец и Порфирий Кавсокаливит Старцы Иаков Эвбейский, Паисий Святогорец и Порфирий Кавсокаливит
«Новоначальному монаху полезнее следить за богослужением, чем во время службы творить Иисусову молитву. Пусть сначала выучит Устав, молитвы, Праздники – а потом уже сосредоточится на умном делании».

***

«В молодости, читая духовную литературу, я многого не понимал. Я записывал свои вопросы, спрашивал у более опытных, и они объясняли мне, что значит прочитанное. Затем я записывал важные духовные советы в тетрадь и старался следовать им в своей жизни. Потом я находил что-то, что было созвучно уже сделанным мной записям, и тоже вносил его в тетрадь рядом с предыдущими наставлениями. После этого я разбил тетрадь на тематические разделы – чтобы всегда легко находить нужный духовный совет. Появлялись всё новые записи и очередные наставления уже не помещались в тетради. Тогда я начинал вести новые тетради, куда скрупулезно переписывал советы из старых записей».

Старец Паисий Святогорец

Источник: Святая Гора

26 октября 2012 г.

[1]Старец Порфирий (Баирактарис) (1906–1991) – современный афонский подвижник. Один из самых почитаемых старцев нашего времени. Его книги пользуются огромной популярностью в Греции и переведены на многие языки.
[2]Идиоритм или особножи́тие, особножи́тельный монастырь (греч. μόναστήριον ιδιόρυθμον, букв. — особый, своеобразный)особый вид православных монастырей в противоположность общежительным монастырям. В идиоритмах монахи могут владеть личной собственностью, общее здесь только жилище и богослужение, во всём остальном каждый монах живёт по своему личному усмотрению. Такая организация монастырей, идущая вразрез с церковными правилами, появилась в конце средних веков. Идиоритм управляется игуменом или комитетом из монахов. Уклад жизни в идиоритмах менее строг, чем в киновиях.
[3]То есть создаёт реальную опасность духовной погибели для монахинь.
Православие.Ru рассчитывает на Вашу помощь!
Комментарии
Екатерина 12 июля 2022, 13:01
Отче Паисие, моли Бога о нас, грешных!
Алла21 декабря 2021, 21:51
Старец Паисий Святогорец, моли Бога о нас грешных!
Алла 9 августа 2021, 08:24
Святой Паисии Святогорец моли Бога о нас грешных!Вразуми моих детей на семейную жизнь.
Фотиния26 ноября 2019, 00:14
Святый отче Паисий! Умоли Христа Бога нашего, да помилует Он нас, грешных рабов Своих Андрея, Ксению (она пока некрещёная), Марию, отроковицу Иулию, Ирину, Олега и меня, грешную рабу Божию Фотинию. Да дарует Господь нашей семье мир и любовь, взаимоуважение и взаимопонимание. Много зла, обид, предательств, взаимных обвинений накопили мы, забыли, что жизнь дарована нам, чтобы научиться любить и прощать. Твои молитвы угодны Господу. Помолись о нас грешных.
Полина15 июля 2019, 22:51
Святой Паисий исцели меня от всех страхов ,даруй мне покой в душе ,пусть я буду очень счастлива и любима и пусть со мной будет Божие благословение на всю жизнь.
Олеся19 декабря 2018, 06:27
Святой Паисий Святогорец, спасибо тебе за молитвы перед Госпадом нашим Иисусом Христом за нашу семью и наших детей Дарье и Ксении. Прошу, не оставь нас без твоей помощи и моли Господа о спасении семьи нашей. Спасибо тебе, спасибо.
Валентина14 января 2018, 22:32
Отец Паисий,помолись Господу о мире,здоровье и любви в нашей семье.
Мария Лесникова13 декабря 2017, 17:11
Святой Преподобный Паисий Святогорец! ПОмоги моей семье и мне грешной, рабе Божьей Марии. Очень тяжело, помоги!
Сергей23 апреля 2017, 20:42
Преподобный Паисий, помолись за меня Господу в знак моей благодарности за всё, что Он для меня сделал.
ЕВГЕНИЙ 5 апреля 2017, 05:35
ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ ВОИСТИНУ СВЯТОЙ ЧЕЛОВЕК
отче Паисий моли Бога обо мне и о моем сыне 20 марта 2017, 12:32
Отче Паисий моли Бога о нас с сыном
Галина27 декабря 2016, 23:16
Расскажу о помощи Паисия Святогорца. после родов стали сильно болеть суставы кистей. особенно по ночам я просыпалась от боли такой,словно мне кто отпиливал руки,я боялась закричать,чтобы не разбудить ребенка. Днем терпела боль, а ребенок весь день на руках и очень подвижный.Кормила грудью и таблетки пить не могла. Так мучилась полтора года. Была страстная неделя и я решила что-то из духовного почитать. Вечером пятницы наткнулась на сайт горы Афон,там с упоением читала рассказы о святых старцах,только автора рассказов не запомнила. В ночь на страстную субботу снится сон словно я подлетела к какой-то горе,ночь и видны в этой горе множество окошек и свет из них. Я влетела в одно из них. Там полумрак,видны только круги света,как от лампад, подходит ко мне кто-то сбоку в рясе. Я только боковым зрением его вижу и говорит он мне: "тебе надо заказать водосвятный молебен о здравии."Я проснулась,время 3 часа утра. Что такое водосвятный молебен-понятия не имела и кто приснился-тоже. Днем звоню воцерквленной знакомой спросить про молебен, где и как заказывают, оказывается уже в пятницу после Пасхи служат такой- на Живоносный источник. Разговорились с ней и она мне говорит:"Посмотри очень хороший фильм есть про Паисия Святогорца...". Я снова открываю те рассказы на сайте горы Афон и вижу заголовок у этих рассказов:"Паисий Святогорец..."Тут я и поняла где я ночью и кого в гостях была..Заказала молебен,взяла с молебна святую воду и пила каждый день по несколько глоточков. где-то через 40 дней вода стала заканчиваться и тут я вспомнила,что у меня же руки болели! Я совсем забыла про боль. Руки перестали болеть совсем.За 40 дней боль потихоньку уходила и прошла..Я тогда не знала зачем мне нужен этот молебен,у меня было много проблем,но здоровые руки стали тогда большим подарком. Спасибо Господу за милость и Паисию за молитвы обо мне грешной.
Надежда 3 октября 2016, 09:49
Святой Паисий Святогорец, пожалуйста, моли Бога за здоровье, счастье, любовь и душу моих детей Александра и Николая, моих родителей Ольгу и Владимира, моих племянников Дарию и Илию, Брата Евгения и его жену Наталью, Брата мужа Александра и его девушку Анастасию, меня Надежду и моего мужа Виталия. Во имя Святой троицы: Бога отца, Бога сына и Святого Духа. Аминь.
Александр22 сентября 2016, 17:33
Преподобный отче Паисий помолись за грешных рабов Божьих Александра и Елену, чтобы Господь соединил их сердца и судьбы, умиротворил, смирил пред друг другом, дал добро помыслам, разрешил вопрос о месте жительства, работе, дал крепости духа, укрепил в вере, в молитве и радости духовной и веселья. Да будет воля Отца и Сына и Святого Духа, но не наша и ныне и присно и во веки веков, аминь.
Братья и сестры прошу молитв за здравие Александра и Елены. Слава Тебе, Боже!
людмила15 сентября 2016, 15:52
Святой Преподобный Паисий, проси ГОСПОДА, простить грехи моего сына димитрия, чтоб меньше было эгоизма, гордости, пафоса,чтоб бросил пить, чтоб была у него семья, работа, и еще прошу тебя, добрейший Паисий, у моего внука матвея сахарный диабет, пусть Господь сохранит его и простит наши грехи, которыми мы испортили жизнь маленького ребенка, думаю, что из-за наших грехов он заболел. Прости нас Господи и помилуй, во имя Отца и Сына и Святого ДУХА!
Ольга26 января 2016, 01:42
О Великий угодничье Христов многомилостивый Паисий! Умилостивись надо мной грешной рабой Ольгой, услыши стенания и вопль мой. Умилостиви небесного, Верховного врача душ и телес наших Христа Бога нашего.Да дарует ми исцеление от гнетущего, жестокого мя недуга. Прими недостойное моление грешнейших, падших всех человек. Посети мя благодатным посещением, не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елием милости твоей и исцели мя. Да здравь сущий душой и телом остаток дней моих при помощи благодати Божьей возмогу провести в покоянии и угождении Богу, исподоблюся восприяти благий конец живота моего. Эй угодничий Божий Паисий, умоли Христа Бога, да дарует ми представительством твоим здравия тела и спасения души моей. Аминь.
Артур16 января 2016, 14:36
Святой Отец Паисий - прошу помолись о моем исцелении. Прошу исцелить мои сосуды и сердце.
Виктория 9 января 2016, 00:01
Преподобный Паисий, моли Бога за исцеление Божией рабы -Виктории от тяжелого заболевания (онкология)и её выздоровление, Слава тебе Боже !
28 октября 2015, 13:14
Преподобний Паисий моли Бога о Божих рабов Надежда и Иоан Що подарував нам диточок моли Бога о нас.
лидия17 мая 2015, 21:26
Чем больше узнаешь о жизни таких святых тем больше осознаешь с горечью всю тяжесть своего грехопадения.И стыд и слезы душат и терзают душу и ничего нельзя уже изменить!..

Наталья19 марта 2015, 20:03
Спасибо большое,за то что просвещаете нас.Совсем недавно узнала из передачи телеканала"Союз",о Святом Преподобном Паисии Святогорце.Правда,меня лично заинтересовала жизнь Святого.Много информации надеюсь получить от Вас.Спасибо.Очень доступным языком написано,то что уже прочитала.
Ольга26 февраля 2015, 20:42
Святой Паисий помолись пожалуйста за рабов Господа Бога нашего Одиссея и Ольги,пусть у нас появятся детки,пожалуйста....
Валентина21 января 2015, 14:29
Отец паисий моли бога о нас грешних и о вразумлении.
елена18 октября 2014, 23:41
Отец Паисий моли Бога о нас грешных! Да спасемся твоими святыми молитвами!
Лилия15 апреля 2014, 18:35
Любимейший подвижник,так глубоко понимающий современного человека,такого страстного и порочного, и больного миром.Отец Паисий очень точно дает совет современному человеку приводя массу примеров и в простоте Святой чудестным образом смиряет нас,за что ему низкий поклон,истинно человек Божий.Благодарю всех тех людей,которые трудятся, выкладывая для нас статьи об Афонском подвижнике,которого нам даровал Господь.Каждому времени свой подвижник и свои наставления.Вот ведь как всё Премудро у Бога. о.Паисий просим молитв за нас всех православных людей,всех немощных,болящих,жаждущих правды на Земле и любящих Бога.
Слава Тебе Боже!!!
Елена 5 февраля 2014, 15:49
Меня потряс следующий рассказ о старце. Недалеко от монастыря, в котором он подвизался, было селение. В этом селении жила грешная женщина, которая совратила многих молодых мужчин, в том числе и семейных.
Однажды отец Паисий увидел эту женщину у стен церкви. Она стояла безмолвная у дверей, видимо не решаясь войти. И Паисий прогнал ее. Женщина, плача, убежала. А отца Паисия охватило такое вожделение, что, борясь с собой, он рассек глубоко ногу свою, борясь с ним. И демон отступил. И тогда он сам заплакал, поняв, как ему было страшно, когда грех блуда завладел им на миг, а эта женщина в своих страстях жила постоянно и некому было помочь ей.
Хорошо бы нам всем помнить этот рассказ, когда осуждаем других людей, и пытаться помочь им в их падении.
Света19 ноября 2013, 08:47
Как-то смотрела православный канал Союз, а по нему показывали фильм про старца Паисия святогорца. Запало в душу, нашла в инете фильмы и статьи. Пока смотрела много плакала, очень много. И молилась, и до сих пор как увижу в мыслях старца, так подаю, опять же в мыслях, и плачу и обнимаю его. Ни разу так не было, много про святых читала и про блаженных и Евангелие читала неоднократно и молюсь. А вот про старца Паисия сидела бы и смотрела и слушала. Вот и сейчас пишу, а на глаза слёзы наворачиваются! Все хочу на могилку к нему приехать, в местечко Суроти, вот такие чувства интересные. Старец говорит просто и кратко, и только о том, что сам изведал. Потому и понятны его слова всем читающим.
Лариса 2 января 2013, 20:29
Слава Богу что можно почитать такое. Мне 66 лет и мои ровестницы не умеют пользоваться интернетом. Я иногда рассказываю им что запомню. Вы молодые счастливые можете получать всякую информацию (я имею ввиду православную). Цените что Бог дал вам такую возможность!
Очень большое спасибо.
Отче Паисий моли БОГА о нас.
Наталья 2 декабря 2012, 20:43
Благодарю за выдержки.Как бальзам на душу.Пусть Господь хранит вас ипомогает в вашем труде.
Руслан29 октября 2012, 15:55
Да. Соскучились уже по таким статьям. Жаль, что в последнее время слишком много статей, в которых мусолят Пуссей, законы о защите чувств верующих, антицерковную кампанию и тд и тп. На каждый малейший мирской повод по десятку отнотипных статей в ответ. Мы устали уже. Хотим вот таких, как эта, дущеспасительных. Про Христа хотим. ))
Александр29 октября 2012, 14:35
А А.Осипов заклеймил старца Порфирия, назвав его "находящимся в прелести". Бедный-бедный человек...
Евгений28 октября 2012, 15:56
Емгений.
Старец Паисий Святогорец своими наставлениями проникает в душу Християнина православного.Грехи сомнений растворяются и хочется покояния, причащения.
Есть люди,которые ратуют за "светское Российское государство" и даже хотят изменить конституцию, выбросив оттуда вопросы о Религиозных Конфессиях.Что думает об этом "Pravoslavie.ru"?
наталия27 октября 2012, 18:35
Согласна с предыдущим оратором.
николай26 октября 2012, 20:35
замечательные выдержки.почаще бы так,а то размещаете всякую мирскую чушь.
Здесь вы можете оставить к данной статье свой комментарий, не превышающий 700 символов. Все комментарии будут прочитаны редакцией портала Православие.Ru.
Войдите через FaceBook ВКонтакте Яндекс Mail.Ru Google или введите свои данные:
Ваше имя:
Ваш email:
Введите число, напечатанное на картинке

Осталось символов: 700

Подпишитесь на рассылку Православие.Ru

Рассылка выходит два раза в неделю:

  • Православный календарь на каждый день.
  • Новые книги издательства «Вольный странник».
  • Анонсы предстоящих мероприятий.
×