Srpska

»звештаЉ са заседаЬа комисиЉе у ћоскви Ц за приЉем изведених радова ентериЉера ’рама —ветог —аве у Ѕеограду

††††

KомисиЉа за приЉем изведених радова по фазама мозаичке декорациЉе ентериЉера ’рама —ветог —аве, састала се 10. марта 2017. године у ћоскви, а копредседници комисиЉе су: ѕредседник ќдеЪеЬа за споЪне црквене везе ћосковског ѕатриЉархата (–ѕ÷) ћитрополит ¬олоколамски »ларион јлфеЉев; ћитрополит ÷рногорско-ѕриморски јмфилохиЉе, и заменик руководиоца –оссотрудничества јлександр ¬асиЪевич –адЉков.

ќни су своЉим потписима потврдили Љедногласно донету одлуку руско-српске  омисиЉе, да су сви радови предвиРени динамиком реализациЉе проЉекта коЉи су утврРени ”говором о донациЉи, изведени у пуном обиму, те да су завршене мозаичке композициЉе ураРене на високом уметничком и професионалном нивоу и да се у пуном обиму извоРеЬа, прима фаза реализациЉе ѕроЉекта унутрашЬе мозаичке декорациЉе главне куполе ’рама —ветог —аве у Ѕеограду.

††††

ѕроЉекат украшаваЬа ’рама —ветог —аве у Ѕеограду Ље од великог значаЉа за развоЉ традиционалних братских односа –уске ‘едерациЉе и –епублике —рбиЉе, као и –уске и —рпске православне цркве и народа о чиЉоЉ духовности оне брину Ц истакао Ље ѕредседник ќдеЪеЬа за споЪне црквене односе ћитрополит ¬олоколамски »ларион и додао: Ц £едан од наЉвеЮих европских православних храмова, понос —рпске православне цркве и Ьегово украшаваЬе мозаицима, биЮе важан догаРаЉ у свету уметности и наш поклон ’раму —ветог —аве, коЉи се припрема да 2019. године обележи 800 година аутокефалности —рпске цркве.

” свом излагаЬу ћитрополит Ље изразио задовоЪство чиЬеницом, да Ље почела реализациЉа поменутог ’рама, у коЉем ќ—÷ќ учествуЉе од 2008. год.ќдбору Ље данас предато на преглед и мишЪеЬе готове мозаичке слике, коЉе Юе веЮ ове године бити поставЪене у куполи храма.»мали смо могуЮност да пре састанка погледамо мозаике коЉи су до данас израРени, и желео бих да посведочим да су они израРени на наЉвишем професионалном нивоу Ц рекао Ље митрополит »ларион, изразивши захвалност колективу коЉи Ље радио на овом проЉекту.ћозаици коЉи су изграРени у –авени у V и VI веку, сачувани су до данашЬих дана и нису нимало изгубили сЉаЉ. јко наш свет потраЉе Љош десет или двадесет векова, ти мозаици Юе и даЪе бити исто тако изразити као што их ми видимо данас. «ато ово што сви ми данас радимо, можемо сматрати историЉским чином. ћи заЉедно стварамо нешто што Юе траЉати вековима и што Юе бити вечни споменик приЉатеЪству руског и српског народа Ц вечни споменик солидарности –уске и —рспске православне цркве.

††††

”право тако оваЉ проЉекат види Мегова —ветост ѕатриЉарх ћосковски и целе –усиЉе  ирил, чиЉе благослове Ље пренео свима присутнима и жеЪу за исто тако успешан наставак овог изузетног проЉекта, ћитрополит »ларион.

ќн Ље подсетио да се радови обавЪаЉу у складу са проЉектом унутрашЬег украшаваЬа ’рама, коЉи Ље победио на конкурсу у ћоскви 2014. године и да су скице слика мозаика коЉе видимо данас, биле послате ѕатриЉарху српском и добиле пуну сагласност —рпске православне цркве.

 ао што видимо, данас су у великоЉ мери припремЪене слике ’риста —паситеЪа, ѕресвете Ѕогородице и делови слика светих апостола, коЉе Юе бити поставЪене у куполи храма. ÷ентрални део композициЉе пречника четрнаест метара са ликом —паситеЪа, спремна Ље да се пошаЪе у Ѕеоград средином априла, да би се након уградЬе лифта и друге опреме почело са Ьеним фиксираЬем у куполу храма“ Ц истакао Ље председаваЉуЮи ќ—÷ќ и изразио наду да Юе радови друге етапе почети у скориЉе време, да Юе се украшаваЬе куполе завршити брзо и квалитетно у току ове године, као и да Юе се наставити са финансиЉском подршком овог грандиозног проЉекта. £едан од копредседаваЉуЮих овог конкурса поред ѕредседника ќ—÷ќ био Ље и први заменик премиЉера –епублике —рбиЉе »вица ƒачиЮ.

ћитрополит »ларион Ље уверио присутне у то да Юе –уска православна црква и даЪе посвеЮивати посебну пажЬу овом проЉекту, а да Юе –уска академиЉа уметности наставити да пружа наЉвиши квалитет приликом Ьегове реализациЉе.

јрхиЉереЉ —рпске православне цркве ћитрополит црногорско-приморски јмфилохиЉе Ље поздравио све присутне у име Мегове —ветости ѕатриЉарха —рпског »ринеЉа и изразио наду да Юе проЉекат украшаваЬа ’рама у Ѕеограду бити реализован до 2019. године и да Юе послужити као потврда вишевековних веза измеРу руског и српског народа, укЪучуЉуЮи и монашеЬе —ветог —аве у руском манастиру –усик у —ветоЉ √ори. ћитрополит Ље изразио дубоку захвалност МеговоЉ —ветости ѕатриЉарху  ирилу и целоЉ –ускоЉ православноЉ цркви, а такоРе и свима коЉи учествуЉу у проЉекту.

»звештаЉ о радовима са руске стране поднела Ље ћанана ѕопова, ѕотпредседник ћосковског ћеРународног ‘онда за пружаЬе помоЮи ”Ќ≈— ќ, коЉа Ље истакла да Ље ”говор о реализациЉи проЉекта потписан 30. августа 2016. године, али да су радови захваЪуЉуЮу финансиЉскоЉ помоЮи г. «ураба ÷ерателиЉа започети у фебруару, тако да Ље макета приказана у октобру у –уском дому у Ѕеограду, а 3. децембра 2016.год. ѕредседнику —рбиЉе “омиславу ЌиколиЮу, и званичницима црквеног, политичког и културног живота —рбиЉе и –усиЉе.

ќд септембра су: припремане скице мозаичког иконографског програма; ураРени мозаички панели у техници сувог поставЪаЬа; раРени картони у боЉи у природноЉ величини; спроведени тендери за произвоРаче материЉала и купЪен материЉал.

—тручЬаци одговорни за мереЬа су извршили преглед, мереЬа и снимаЬа геометриЉе куполе и привремено позиционираЬе ликовних решеЬа у циЪу провере димензиЉа.

ѕредставници техничке службе ћапеи –усиЉа су извршили стручни преглед обраРене површине куполе и уграРених слоЉева репаратурних малтера и констатовали су да Ље купола добро припремЪена за израду мозаика.

††††

√оспоРав ћанана ѕопова Ље нагласила да су разраРени сви технички услови за транспорт мозаичких панела; да су изабрани високо квалификовани Ъуди за реализациЉу проЉекта, коЉи су завршили »нститут —урково, »нститут –иепина и друге »нституте; да се предвиРа почетак слаЬа и почетак монтаже у априлу, а од српске стране се очекуЉе да припреми лифт. Ќа краЉу се захвалила свима присутнима, √аспромЬефту, ƒруштву за подизаЬе ’рама и –оссотрудничеству на помоЮи у изради овог ѕроЉекта.

–уководилац ауторског колектива за израду мозаика у ’раму —ветог —аве ЌиколаЉ ћухин, у свом кратком излагаЬу Ље рекао да су од избора проЉкта 2014. год. прешли озбиЪан, тежак и велики пут и да Ље ураРен проЉекат за даЪи рад.

ƒо 2019. године олтарски простор треба да буде завршен, али треба имати на уму да Ље за израду олтара потребно два пута више времена, него за куполу. ѕосао изводи преко 60 Ъуди са наЉвишим квалификациЉама и искуством, и треба обезбедити и даЪу материЉалну подршку. Ц истакао Ље ћухин и захвалио свима коЉи су им поверили оваЉ посао.

” свом излагаЬу протонеимар проф. др ¬оЉислав ћиловановиЮ Ље рекао да Ље у 120 година дугоЉ историЉи градЬе ’рама —ветог —аве, ово Љедан од наЉзначаЉниЉих и историЉских дана.ƒо сада су ураРени импозантни и веома запажени граРевински радови, али да би црква имала своЉ смисао, своЉ значаЉ, она мора да има своЉ молитвени амбиЉент.ѕосле разгледаЬа ураРених мозаика, можемо да кажемо да смо на добром путу или да смо, виРеним мозаицима, веЮ обезбедили молитвени амбиЉент у ’раму —ветог —аве Ц закЪучио Ље протонеимар и дао извештаЉ о реализациЉи радова коЉе Ље извела —ѕ÷ током 2016. и у првом кварталу 2017. године у складу са —поразумом о заЉедничкоЉ делатности предвиРеном динамиком и констатовао:

усаглашен Ље проЉекат за извоРеЬе мозаичких монтажних радова на куполи са проЉектом припрема површине куполе за монтажу мозаика; ураРен Ље METHOD STATEMENT о репрофилациЉи и санациЉи оштеЮених делова бетона, фином изравнаваЬу и припреми подлоге за поставЪаЬе мозаика, по коме су радови извоРени и по коме Юе се и завршити.

ƒа би ово све било верификовано од 5. до 10. октобра 2016.год. у ’раму —ветог —аве се окупило 16 експерата из –усиЉе, »талиЉе, представника фирме ћапеи и представника технолога и фирме ћапеи —рбиЉе, коЉи су донели донели закЪучке: -конструкциЉа куполе Ље изведена са изузетно малим одступаЬима од проЉектованог облика измерена одступаЬа су маЬа од 2 цм; резултати прионЪивости репаратурних материЉала су изузетно добри и сагласни су са резултатима испитиваЬа коЉа су извршена од стране ћапеи —–Ѕ доо и ЋабораториЉе за испитиваЬе материЉала √раРевинског факултета Ц Ѕеоград; да Ље квалитет бетонских површина испитиваЬем површинске тврдоЮе бетона методом склерометра врло висок; да се радови на стварЬу услова за израду мозаика изводе изузетно стручно и квалитетно.ѕроф. ћиловановиЮ Ље додао:

††††

»зраРене су и монтиране радне платформе, поставЪена челична конструкциЉа радне платформе.ѕрипремЪена Ље подлога на коЉоЉ се изводи мозаик.ќбрадом подлога на коЉоЉ се изводи мозаик Ље извршена заштита арматуре од корозиЉе, репарациЉа локалних оштеЮеЬа, површинских оштеЮеЬа, равнаЬе површина и то примарних и секундарних деформациЉа, неравнина од оплате, споЉева монтажних елемената и остатака арматуре и наношеЬе подлоге за мозаик.

ƒо 26. децембра 2016. године група експерата из –усиЉе Ље констатовала да се радови на стварЬу услова за монтажу мозаика изводе изузетно стручно и квалитетно и у складу са усвоЉеном динамиком, коЉом Ље планирано да радови монтаже почну Љуна 2017. године и потписан Ље ѕротокол активности на вршеЬу технолошке екпертизе површине куполе и припрема за поставЪаЬе мозаик.

ѕроф. ¬оЉислав ћиловановиЮ се захвалио на сарадЬи и –осотрудничеству, коЉа се у наЉвеЮоЉ мери одвиЉала преко испоставе у Ѕеограду, тЉ. –уског дома, фирми √аспромЬет, односно Ќис-у, коЉи Ље поред велике донациЉе успоставио систем функционисаЬа руско-српске сарадЬе, коЉи Юе се сигурно примеЬивати и на даЪе.

ƒописни члан –уске академиЉе уметности ».Ћ.Ѕусева-ƒавидова у свом говору Ље рекла да Ље београдски ’рам —ветог —аве саграРен по узору на цркву —вете —офиЉе  онстантинопоЪске.” куполи ’рама —ветог —аве налази се традиционална за XI, XII и XIII век, композициЉа ¬азнесеЬа √осподЬег са —паситеЪем у МеговоЉ небескоЉ слави са Ѕогородицом, арханРелима и апостолима коЉи долазе Ц рекла Ље ƒавидова и истакла да Ље ЌиколаЉ ћухин успео да на основу проучаваЬа византиЉске, староруске и средЬовековне балканске традициЉе направи ново решеЬе сижеа „¬азнесеЬа √осподЬег“, коЉе Ље по оригиналсности композициЉе Љединствено у православноЉ црквеноЉ уметности.

“реба напоменути да никада и нигде савремени уметници нису имали тако грандиозан задатак да тематским мозаиком декоришу огромну закривЪену површину куполе Ц наставила Ље своЉу мисао ƒавидова, изразивши увереЬе да Юе мозаик ’рама —ветог —аве постати значаЉан и величанствен догаРаЉ у низу изузетних уметничких дела у православном свету.

” име експерата српског дела руско-српске  омисиЉе професор ‘акултета примеЬених уметности г. ћирослав ЋазовиЮ Ље упутио колегама руским мозаичарима комплименте на изведеним радовима и изразио захвалност свим учесницима у послу на изузетном доприносу украшаваЬу ’рама —ветог —аве мозаиком.

’рам —ветог —аве

19 / 03 / 2017

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0