Srpska

ЅаЮушка —ерафим о будуЮности ƒивеЉева

ћолитва преподобног —ерафима —аровског за ƒивеЉево ћолитва преподобног —ерафима —аровског за ƒивеЉево ѕреподобни —ерафим Ље за ƒивеЉево говорио да ниЉедан каменчиЮ на овоЉ земЪи ниЉе ставио по своЉоЉ воЪи, веЮ само оно како га Ље ÷арица Ќебеска поучила. ѕо Меном налогу су у цркви  азаЬске иконе ћаЉке ЅожиЉе дограРени олтари –оРеЬа ’ристовог и –оРеЬа ѕресвете Ѕогородице, ископана Ље света „ анавка“ (канал) и почела Ље да се уреРуЉе ћлинарска заЉедница: и у ЬоЉ су подигнуте келиЉе у два дела и саграРен Ље млин-хранитеЪ. ћесто где Ље поставЪен темеЪ за млин преподобни —ерафим Ље налазеЮи се у —аровскоЉ пустиЬи, три године пре Ьегове изградЬе невероватно тачно описао ћихаилу ¬асиЪевичу ћантурову:

„»ди ти, баЮушка, у ƒивеЉево; кад доРеш стани тамо преко пута средЬег олтарског прозора у  азаЬскоЉ цркви, одброЉ толико и толико корака (броЉ Ље заборавЪен) и кад их одброЉиш, баЮушка, ту Юе бити меРица; а ти од Ье, баЮушка, одброЉ Љош толико и толико корака (броЉ Ље заборавЪен), и доЮи Юе ораница; онда одброЉ Љош толико и толико корака (броЉ Ље заборавЪен) и доЮи Юе ливадица; кад ту доРеш израчунаЉ одока, баЮушка, где Юе бити сама средина, и у саму средину пободи колац да се макар мало види.“

ћихаил ¬асиЪевич Ље отишао у ƒивеЉево и кад се обрео на месту о коЉем му Ље отац на невиРено причао, запрепастио се. “о Ље било само поЪе и све Ьегове димензиЉе су се подударале с баЮушкиним мерама. ћантуров Ље све тачно урадио и побо Ље кочиЮ на одреРеном месту.  ад се ћихаил ¬асиЪевич вратио код оца да реферише, он се Юутке поклонио ћантурову до земЪе и био Ље необично радостан и весео. ќтац —ерафим читавих годину дана ниЉе помиЬао кочиЮ и одмерено поЪе у ƒивеЉеву, тако да Ље ћихаил ¬асиЪевич мислио да Ље веЮ одавно заборавио на то. ћеРутим, одЉедном Ље баЮушка позвао ћихаила ¬асиЪевича да доРе и овога пута му Ље дао четири маЬа кочиЮа; прекрстио се, целивао их Ље и натерао ћантурова да уради исто, поклонио му се до земЪе и рекао:

„—ад, баЮушка, отиРи опет у ƒивеЉево, на оно место на коЉем си, сеЮаш се, прошли пут побио кочиЮ, и тамо, по равним мерама, по четири угла, око оног великог коца, побиЉ ова четири, и да се не би изгубили из вида, баЮушка, ти узми каменчиЮе и направи око Ьих гомилице, да после не побркаш, веЮ да се место добро види!“

”чинивши све тачно како му Ље речено ћантуров се вратио да реферише оцу. ќтац —ерафим га Ље опет дочекао Юутке, али весело и радосно, и поклонио му се до земЪе. ћихаил ¬асиЪевич ниЉе знао шта да мисли шта Ље све то значи и шта треба да се деси, а ниЉе се усуРивао да пита. Ќапокон Ље 1826. године на истом овом месту подигнут млин Ц хранитеЪ дивеЉевских сиротица.

Ѕило Ље много оваквих случаЉева прозорЪивости светог старца. ќн Ље тачно навео положаЉ храма —вете “роЉице и заповедио Ље ћ. ¬. ћантурову да чува ову земЪу, без обзира на све и да Ље никоме никад не прода. £елени ¬асиЪевноЉ Ље говорио:

„¬иди, маЉчице, каква нас Ље радост посетила!  акав Юемо храм имати, маЉчице!  акав храм! ƒивота!“

ћакета будуЮег ƒивеЉева. «ападни део манастира ћакета будуЮег ƒивеЉева. «ападни део манастира ††††

£евдокиЉи £ефремовноЉ Ље исто тако обЉаснио:

„» каква Юе то радост бити, али ми неЮемо доживети, ни Ља неЮу доживети кад будемо имали храм са пет купола! —амо, ни ти, маЉчице, неЮеш видети кад се то буде десило! ј биЮе измеРу две цркве, преко пута  азаЬске цркве, а овде, преко пута Ье, биЮе свете двери, и каква Юе радост бити, каква Юе радост бити!“

 ад се децениЉама касниЉе, 1848. године поставило питаЬе изградЬе храма, разматрано Ље неколико парцела на разним местима, ван ƒивеЉева и у ƒивеЉеву, и на краЉу Ље подигнут на месту коЉе Ље навео преподобни —ерафим.

ќтац —ерафим Ље, по сведочанству многих лица, говорио о будуЮности ƒивеЉева, заповедаЉуЮи да се увек служи у  азаЬскоЉ цркви и да се она никад не назива парохиЉском, Љер Юе се у будуЮе припоЉити манастиру и биЮе зимска црква обитеЪи коЉа Юе се греЉати. ѕредсказивао Ље да Юе временом, по ЅожиЉем извоЪеЬу, у обитеЪи отворене почивати мошти мати јлександре.

’рамови и света Д анавкаУ —ерафимо-ƒивеЉевског манастира ’рамови и света Д анавкаУ —ерафимо-ƒивеЉевског манастира ††††

ќтац Ље причао ћантуровима, оцу ¬асилиЉу и многим сестрама:

„Ќа свету Љош ниЉе било женских лаври, а код мене, убогог —ерафима, у ƒивеЉеву Юе бити лавра. Ћавра Юе бити унаоколо, односно иза „канавке“, у обитеЪи мати јлександре, Љер пошто Ље она била удовица, код Ье у обитеЪи могу живети и удовице, и жене, и девоЉке, а киновиЉа Юе бити само у „канавки“, и пошто сам Ља, убоги —ерафим, био девственик, у моЉоЉ обитеЪи Юе бити само девственице. ЅиЮе подигнута велика црква коЉа се неЮе греЉати, а биЮе и Љедна коЉа Юе се греЉати. “о Ље  азаЬска црква и цело ово место Юе бити манастирско, парохиЉанима Юе дати друго место, а пошто Юе  азаЬска црква где буде била и –ождественска, остати као у центру, а око Ье има Љош много места, биЮе и других олтара и од Ье Юе се направити велика црква коЉа Юе се греЉати, и то Юе бити велики дограРени део, попут £ерусалимског храма. — леве стране –ождественске цркве обавезно Юе бити олтар у име јрханРела ћихаЉла.  амена ограда Юе остати као што Љесте, само Юе  азаЬска црква бити у порти и зид Юе се наставити све до обале, где Юе мало иЮи дуж обале, па скренути на запад, и овде, баш преко пута ћишеЬкине куЮе (ћихаила ¬асиЪевича ћантурова), биЮе подигнут звоник и испод Ьега Юе бити свете двери. ќко обе цркве биЮе камени конаци и то на следеЮи начин. — Љуга, преко пута цркве —вете “роЉице, биЮе конак у виду троугла; у овом конаку Юе живети Љедна жена царског рода, баЮушка. —а северне стране храма —вете “роЉице, преко пута Ьега, биЮе исти такав троугласти конак, то треба да буде трпезариЉа. ќко троугластог конака за живот с Љуга Юе бити конак начелнице у виду правилног правоугаоника. ѕреко пута Ьега са севера као исти такав правилни правоугаоник треба да буде конак за поЉце. — Љуга, преко пута  азаЬског храма, поред конака начелнице, исти такав четвороугаони конак Ц просто за становаЬе. —а севера преко пута  азаЬског храма и преко пута конака за становаЬе, исти такав правоугаони конак и исто тако просто за становаЬе. ќпет, с Љедне стране Юе бити конак у виду троугла чиЉа Юе половина прозорима гледати на ограду; то Юе бити манастирска половина за живот, а друга половина, одвоЉена зидом, чиЉи прозори буду гледали напоЪе, ван ограде, служиЮе као гостопримница. — друге стране, преко пута, исто тако троугаони конак, подеЪен надвоЉе, и за исту употребу. ≈то, тако Юе се код нас све уредити, и у обитеЪи убогог —ерафима биЮе, баЮушка, и лавра, и киновиЉа!“

’рам —вете “роЉице, звоник и  азаЬски храм —ерафимо-ƒивеЉевског манастира ’рам —вете “роЉице, звоник и  азаЬски храм —ерафимо-ƒивеЉевског манастира ††††

» чак Ље своЉеручно нацртао план будуЮе ƒивеЉевске лавре, а на Ьему Ц обЉекте коЉи постоЉе, коЉи су постоЉали и коЉи Юе постоЉати Ц укупно око 25 обЉеката.

ќтац Ље говорио  сениЉи ¬асиЪевноЉ:

„£ер —ама ћаЉка ЅожиЉа Ље изабрала ово место! ј шта ÷арица Ќебеска не може? —вега Юе код Ме бити! ≈то, наредила Ље мени, убогом —ерафиму, да поставим млин за девоЉке с два пара жрваЬа да може вечно да их храни. «атим Ље ћати ЅожиЉа благословила да подигну —воЉу цркву, мати! ≈то, радости моЉа, каква Ље код нас благодат: и млин, и цркву, и земЪу, и све, све Юемо своЉе имати!“

ј кад Ље  сениЉа ¬асиЪевна посумЬала у Ьегова предсказаЬа, рекао Ље:

„¬идиш, каква си!  ажеш да ме волиш, а посумЬала си и не веруЉеш убогом —ерафиму! ¬еруЉ, веруЉ ми, маЉчице, све Юе се то десити!“

ЅаЮушка Ље помиЬао и камене келиЉе. £екатерина ћатвеЉевна Ље оставила сеЮаЬа и о томе како Юе се много сестара овде окупити, рекла Ље да Юе у ƒивеЉеву бити 300 монахиЬа и 500 белих сестара.

„ѕа зар отац ниЉе прозорЪив; ко би тад могао да помисли, а ето, заиста сам доживела да нас, сестара, има веЮ 800,“ Ц клицала Ље старица.

ѕосебно много предсказаЬа о обитеЪи дао Ље преподобноЉ ћарти. £едног летЬег дана она Ље довела ”стиЬу »вановну до  азаЬске цркве и показуЉуЮи ЉоЉ ово место, рече:

„≈во, запамтите, ова црква Юе бити наша, а парохиЉска црква Юе бити саграРена на другом месту, код Ье Юе бити и клир за парохиЉане. ќвде Юе, говорио Ље отац —ерафим, бити лавра, а где Ље „канавка“ биЮе киновиЉа. ¬аша гробЪанска црква Юе бити у име ѕреображеЬа √осподЬег.“

ћати ћарта му на то рече: „ќче, чини ми се да су на гробЪима наЉчешЮе цркве у име —вих светих?“

ѕанорама манастира са западне стране ѕанорама манастира са западне стране ††††

ј баЮушка ЉоЉ одговори да Юе престо —вих светих бити подигнут пре тога. ќтац Ље преподобноЉ ћарти рекао и следеЮе:

„”боги —ерафим би могао да вас обогати, али то за вас ниЉе корисно, могао бих и пепео да претворим у злато, али неЮу.  од вас се много неЮе умножити, а мало се неЮе умаЬити. ” последЬе време Юете имати изобиЪа у свему, али Юе тада веЮ свему бити краЉ.“

ѕо Ьеговом предсказаЬу манастир Юе се на краЉу раширити до наЉвише обале речице ¬ичкинзе, па Юе обухватити  азаЬску цркву и куЮе парохиЉског клира. «ато Ље камена ограда око манастира била саграРена само са севера, истока и Љуга, а са запада Ље била подигнута само дрвена ограда.

√овор преподобног —ерафима Ље био сликовит, и често су Ьегова предсказаЬа била алегоричног или метафоричног карактера.

“ако су Ъуди увек доживЪавали речи коЉе Ље рекао и три пута поновио оцу ¬асилиЉу —адовском:

„£ер —аров Ље само рукав, а ƒивеЉево Ље цела бунда!“

ћогло би се помислити да поредеЮи ƒивеЉево с бундом отац има у виду значаЉ ƒивеЉева коЉи Юе украшавати и греЉати –усиЉу.

јли ево занимЪивог запажаЬа архитекте —ерафимо-ƒивеЉевског манастира ќлге Ћистопадове коЉа Ље гледаЉуЮи снимке —арова и ƒивеЉева начиЬене из космоса, у дивеЉевскоЉ силуети заиста видела обрисе зимске одеЮе с отвором, али без рукава, а рукав, коЉи идеално одговара овом отвору, Љесте обрис —аровске пустиЬе.

«а баЮушку ниЉе било таЉни, он Ље видео све: и садашЬост, и прошлост, и будуЮност.

—а руског ћарина “одиЮ

02 / 08 / 2019

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0