Srpska

—инод не угрожава аутономиЉу Ѕогословског факултета

‘ото: јлександар ћиЉаиловиЮ ‘ото: јлександар ћиЉаиловиЮ ††††

»збор новог декана ѕравославног богословског факултета окончан Ље краЉем прошле недеЪе па Ље тако ЉереЉ проф. др «оран –анковиЮ, професор црквенословенског Љезика, одлуком савета ове високошколске установе преузео обавезе коЉе му именоваЬе доноси. ѕодсеЮаЬа ради, професор –анковиЮ Ље изабран са 22 гласа од 29 присутних чланова пошто Ље претходни декан владика браничевски »гнатиЉе поднео оставку на ту функциЉу Љер му Ље —вети архиЉереЉски —инод ускратио благослов за обавЪаЬе те дужности, наводно због тога што ниЉе спровео раниЉе одлуке овог црквеног тела.

«ато новог декана питамо да ли Юе спровести одлуку —ветог архиЉереЉског —инода коЉи Ље повукао благослов двоЉици предавача, епископу западноамеричком ћаксиму и доценту ћарку ¬илотиЮу.

Ц ¬аЪа знати да Ље процедура спровоРеЬа наведене одлуке започета онда када Ље упуЮена претходном декану, а да су одлуке —инода обавезуЉуЮе не само за управу факултета него за све клирике, а самим тим и за лица на коЉе се односи. »сти принцип се, примера ради, примеЬуЉе и на одредбе статута нашег факултета, «акона о високом образоваЬу или —татута ”ниверзитета у Ѕеограду.

 акав Ље ваш став о мишЪеЬу ќдбора за статутарна питаЬа ”ниверзитета у Ѕеограду од 8. новембра 2019. „да Ље утицаЉ —ветог архиЉереЉског —инода —ѕ÷, као тела коЉе ниЉе у оквиру ”ниверзитета у Ѕеограду, на статус запослених на ѕравославном богословском факултету у супротности са «аконом о високом образоваЬу и —татутом ”ниверзитета”?

—татутом ѕравославног богословског факултета Ље прописано да Ље факултет под пуним духовним и канонским окриЪем —рпске православне цркве, те да Ље врховни покровитеЪ овог факултета, екс официо, патриЉарх српски. —татутом Ље прописано да се ради о научноЉ и наЉвишоЉ образовноЉ установи у области православног богословЪа на Ѕеоградском универзитету и у —рпскоЉ православноЉ цркви, коЉа своЉе учеЬе заснива на —ветом писму и —ветом предаЬу православне цркве. “акоРе, прописана Ље и конкретна надлежност —инода —ѕ÷ при избору наставника, а то Ље да даЉе или не даЉе, односно ускраЮуЉе одговараЉуЮе одобреЬе за службу учеЬа. ѕо овим статутарним принципима, прихваЮеним од стране универзитета, факултет ради од 2004. године, када Ље одлуком владе др «орана АинРиЮа враЮен у састав универзитета. ќд тада до данас Ље по овом статутарном принципу прошао низ процеса акредитациЉа. Ќа основу оваквог решеЬа коЉе Ље у складу с европском праксом и стандардима, на идентичан или веома сличан начин у оквирима многих европских и светских универзитета функционишу богословски факултети оних цркава и верских заЉедница коЉи на Ьима постоЉе.

ƒа ли Ље угрожена аутономиЉа ѕравославног богословског факултета, било од стране оних коЉи се критички односе према одлукама —инода, било од стране црквених органа како то види део академске Љавности, али и запослених на факултету?

”верен сам да претежни део академске Љавности, укЪучуЉуЮи и запослене на овом факултету, коЉи на аутономиЉу ѕравославног богословског факултета гледаЉу кроз призму онога што Ље прописано статутом овог факултета, као и другим прописима, не доживЪава улогу —инода —ѕ÷ као „удар” на аутономиЉу овог факултета. ќд академске Љавности се очекуЉе да своЉе ставове увек преиспитуЉу чиЬеницама и потребом да се поштуЉу прописи. ” том смислу, —вети архиЉереЉски —инод —ѕ÷ своЉим одлукама никако не угрожава аутономиЉу ѕравославног богословског факултета.  ада се питаЬе аутономиЉе факултета посматра таквом визуром, проблем лежи, сложиЮете се, на другоЉ страни.

ƒео професора ваш избор сматра нелегитимним Љер Ље изборе за новог декана спровео —авет факултета чиЉи чланови, како наводе, нису изабрани на легитиман начин, односно апсолутном веЮином гласова. ќ овоме Ље дописе факултету упутила и ректорка ”ниверзитета у Ѕеограду, проф. др »ванка ѕоповиЮ.  ако гледате на ове наводе?

Ќадлежности –ектора Ѕ” су изричито прописане законом и одредбама —татута Ѕ”. ” тим општим актима нигде ниЉе прописана надлежност ректора Ѕ” да оспорава одлуке надлежних органа ѕравославног богословског факултета о избору органа тог факултета. ѕо другоЉ страни, ректор Ѕ” нема положаЉ надзорног органа, нити положаЉ другостепеног органа у поступку избора органа ѕравославног богословског факултета. ќдредбама «акона о високом образоваЬу изричито Ље прописано да ректор универзитета упозорава декана и савет факултета само на оне одлуке коЉе су супротне том закону или статуту универзитета. ” конкретном случаЉу, избор органа ѕравославног богословског факултета, рачунаЉуЮи и савет овог факултета, искЪучиво Ље прописан одредбама статута овог факултета, а не одредбама «акона о високом образоваЬу и —татута Ѕ”. ”колико –ектор Ѕ” полази од онога што Ље прописано по том питаЬу, не би требало да постоЉи простор за оптужбе на рачун овог факултета од стране тог органа Ѕ”. ћеРутим, ректорка Ѕ” Ље изнела оптужбе, да —авет ѕравославног богословског факултета наводно ниЉе изабран у складу с прописима и да због тога не може да остваруЉе своЉе надлежности.  ада се узме у обзир оно што Ље прописано, постаЉе Љасно да се намеЮе сумЬа, да Ље ректорка Ѕ” прекорачила своЉа овлашЮеЬа када Ље такву критику изнела. ѕосебно Ље неприхватЪиво да се оптужбе такве садржине износе без претходног утврРиваЬа чиЬеница из одговараЉуЮих доказа, те да се ректорка Ѕ” обраЮа само писмима, у веЮини случаЉева, упуЮених само тадашЬем в. д. декана, а не и савету овог факултета. јутономиЉа ѕравославног богословског факултета очито Ље угрожена противправним поступаЬем коЉе сам описао, при чему се Љавност непотребно узнемирава и пажЬа преусмерава на иначе легитимно поступаЬе —ветог архиЉереЉског —инода —ѕ÷. £авност Юе, уверен сам, правилно разумети да Ље у питаЬу нелегални посег у сферу одлучиваЬа о саставу органа ѕравославног богословског факултета, да би се створио простор да ти органи не буду саставЪени по избору органа овог факултета, како Ље то прописано одредбама статута ове високошколске установе.

 оЉи су први задаци коЉи вас чекаЉу као декана, односно шта Юете ви поставити као своЉе приоритете?

ѕотребно Ље да све започете послове и проЉекте завршимо и ову календарску, а потом и академску годину успешно приведемо краЉу. ”поредо с тим трудом правимо планове за прославу стогодишЬице рада ѕравославног богословског факултета, Љедног од утемеЪивача Ѕеоградског универзитета, припремамо се за нови циклус акредитациЉе, планирамо разговоре о сарадЬи с другим научним и образовним институциЉама. », наравно, у духу обележаваЬа осмовековног ЉубилеЉа аутокефалиЉе, с радошЮу ишчекуЉемо и припремамо литургиЉску и академску прославу спомена наЉвеЮег српског просветитеЪа —ветога —аве Ц патрона нашег факултета. јли, пре тога, да сви наши студенти, садашЬи и свршени, са своЉим наставницима садашЬим, бившим и умировЪеним с радошЮу дочекамо и прославимо предстоЉеЮи празник роРеЬа »суса ’риста.

ѕолитика

18 / 12 / 2019

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0