Srpska

ѕравославни свет и ѕрви светски рат

††††

ќбЉавЪен зборник радова са ћеРународног начног скупаѕравославни свет и ѕрви светски рат

√одину дана после веома успешне реализациЉе ћеРународног научног скупаѕравославни свет и ѕрви светски рат ѕравославни богословски факултет ”ниверзитета у Ѕеограду на челу са деканом прооЉереЉем-ставрофором др ѕредрагом ѕузовиЮем; и »нститут за теолошка истраживаЬа предвоРен протоЉереЉем-ставрофором др –адомиром ѕоповиЮем публиковали су саопштеЬа изложена на поменутом научном сабраЬу, уз велики труд уредника др ¬ладислава ѕузовиЮа. ѕрипрему и рад скупа благословио Ље и подржао Мегова —ветост ѕатриЉарх српски г. »ринеЉ. ”права за сарадЬу са ÷рквама и верским заЉедницама –епублике —рбиЉе материЉално Ље помогла одржаваЬе научног скупа и обЉавЪиваЬе зборника.

«борник ѕравославни свет и ѕрви светски рат подеЪен Ље у шест тематских целина, уз додатак регистра имена и прилога, коЉи Ље подсеЮаЬе да Ље научни скуп пратила изложба фотографиЉа ¬оЉног музеЉа —рбиЉа у ѕрвом светском рату. «борник доноси тридесет осам студиЉа, а окосницу зборника чине две групе радова. ѕрву групу представЪаЉу радови историографског карактера. ” овоЉ групи доминираЉу радови коЉи се баве местом ÷ркве у ¬еликом рату. ƒругу групу чине радови богословског карактера и третираЉу различите историЉске феномене са теолошког становишта.

ѕрво поглавЪе доноси свеобухватне анализе, историографског и богословско-философског карактера, везане за жртву коЉу Ље поднео српски народ у ѕрвом светском рату, коЉе доносе ƒушан “. ЅатаковиЮ (—рбиЉа у ѕрвом светском рату: изазови, страдаЬа, исходи) и ЅогоЪуб ЎиЉаковиЮ(¬елики рат, ¬идовданска етика, ѕамЮеЬе: ќ историЉи идеЉа и —помену ∆ртве). ” другом поглавЪу (—рпска ѕравославна ÷рква у ѕрвом светском рату) кроз радове ƒрагоЪуба ∆ивоЉиновиЮа (—рпска ѕравославна ÷рква у избеглиштву 1916-1918), ћитрополита ѕорфириЉа (ѕериЮа) и ƒрагана  арана (ѕастирско присуствo ÷ркве у српском народу током ѕрвог светског рата), ѕредрага ѕузовиЮа (—традаЬе свештеника —рпске ѕравославне ÷ркве у Ѕосни и ’ерцеговини током ѕрвог светског рата),јлександра –аковиЮа (—ведочеЬа о рушеЬу —аборне цркве —ветих апостола ѕетра и ѕавла у Ўапцу и страдаЬу у ЬоЉ заточеног српског народа (1914)), «орана –анковиЮа (—вештенослужеЬе —аве ѕетковиЮа у годинама ѕрвог светског рата), –адована ѕилиповиЮа (ќ архивском наслеРу —рпске ѕравославне ÷ркве из времена ѕрвог светског рата (1914Ц1918) Ц фондови и збирке јрхива —рпске ѕравославне ÷ркве у Ѕеограду),√орана ЋатиновиЮа (»сториографиЉа о —рпскоЉ ѕравославноЉ ÷ркви у Ѕосни и ’ерцеговини за вриЉеме ѕрвог свЉетског рата (1914Ц1918)) иƒрагана јшковиЮа (ЅогомоЪачки покрет и Ьегова улога у време ствараЬа  раЪевине —рба, ’рвата и —ловенаца) представЪено Ље мултидисциплинарно гледиште на место и улогу —рпске ѕравославне ÷ркве у ¬еликом рату.

” треЮем поглавЪу (ѕравославни свет у ѕрвом светском рату) расправЪена су нека питаЬа везана за место других ѕравославних ÷ркава, нарочито –уске, у поменутом сукобу, те зато у зборнику на ове теме пишу:ћихаил ¬итальевич Ўкаровский (¬оенное духовенство русского Ѕалканского корпуса и русское монашество јфона в годы ѕервой мировой войны), ¬ладимир ¬икторович Ѕурега (ѕравославное движение в «акарпатской ”краине в контексте международных отношений в канун ѕервой мировой войны) и ¬асилий »ринархович ”ль€новский („¬оенный юбилей“  иевской духовной академии и научные проекты ‘еодора “итова), а своЉеврсна синтеза статуса ѕравославних ÷ркава измеРу –усиЉе, јустро-”гарске и “урске у овом контексту послужила Ље као уводно слово ƒалибора ѕетровиЮа у овом Ц треЮем Ц делу зборника (ѕравославЪе у троуглу –усиЉа, јустро-”гарска и “урска у свЉетлу догаРаЉа око ѕрвог свЉетског рата).

„етврто поглавЪе —рпске духовне везе са савезницима доноси радове у коЉима су сагледане српске духовне везе са савезницима, првенствено са –усиЉом и ЅританиЉом, у контексту ѕрвог светског рата. ћира –адоЉевиЮдоноси врло занимЪиве наводе на тему —трана мемоаристика о —рбиЉи у ¬еликом рату (1914Ц1918), затим ¬иктор »ванович  осик пише —ербска€ ѕравославна€ ÷ерковь и прием русского духовенства после 1917 года, да би¬ладислав ѕузовиЮ своЉом студиЉом (ѕоследице ѕрвог светског рата на српско-руске црквене односе) дао своЉеврсни печат овом одеЪку зборника.ƒрагомир ЅонЯиЮ даЉе допринос овоЉ збирци пишуЮи на тему »збеглице из –усиЉе професори ѕравославног богословског факултета у Ѕеограду после ѕрвог светског рата, а Ѕогдан  осановиЮ у свом реферату истиче мотиве ѕравославЪа у рускоЉ кЬижевности ѕрвог светског рата на српске и црногорске теме. ѕосебан допринос мултидисциплинарном осврту на тему дали су ћарк „епмен (The Church of England, Serbia and the Serbian Orthodox Church in the First World War) и ћилош  овиЮ (Ѕританско Љавно мЬеЬе о ЌиколаЉу ¬елимировиЮу (1915Ц1919)), да би јлександар –астовиЮ и—тефан —таменковиЮ закЪучили ово поглавЪе студиЉом о енглеским болницама у —рбиЉи 1914Ц1918.

ѕето поглавЪе —рпска културна баштина, политика и воЉна доктрина у ѕрвом светском рату пружа врло широк диЉапазон тема и доноси нове увиде посвеЮене судбини српске културне баштине, затим кЪучним аспектима српске политике и воЉне доктрине током ¬еликог рата. »з тог разлога Ље веома важна почетна студиЉа овог поглавЪа “атЉане —уботин-√олубовиЮ(—удбина рукописа Ќародне библиотеке у ѕрвом светском рату и Ьихово место у српскоЉ културноЉ баштини). «атим следе студиЉе »гора Ѕорозана ( улт палих воЉника и уметност сеЮаЬа: ’рам славе на воЉничком гробЪу у —копЪу), ћихаила ¬оЉводиЮа (ќ улози јнексионе кризе у заоштраваЬу односа измеРу —рбиЉе и јустро-”гарске), —лободана ЅЉелице (—рпско-румунски спор око Ѕаната у ѕрвом светском рату),Ѕорислава √роздиЮа ( осовски завет и српска воЉска у ѕрвом светском рату), јлексеЉа “имофеЉева (—рпски добровоЪци у царскоЉ –усиЉи за време ѕрвог светског рата), и —лободана АукиЮа (”тицаЉ руске воЉне теориЉе на развоЉ српске воЉске 1878-1917. године).

” шестом поглавЪу √олгота ѕрвог светског рата у богословскоЉ перспективи пружени су богословски осврти на суштинска питаЬа Ъудског битисаЬа, коЉа су покренута ратним страхотама и страдаЬима у поменутом сукобу. Timothy Bradshaw анализира британске богословске аспекте у ¬еликом рату (British Theology in WW1 with special reference to P. T. Forsyth’s The Justification of God (1916)), —вилен “утеков говори о проблему национализма и етос рата (“рагаЬа у бугарскоЉ теолошкоЉ мисли), да би≈пископ ƒавид (ѕеровиЮ) искуствено говорио на тему ≈рминевтика апокалиптичке слике  осова и ћетохиЉе на прелазу из XX у XXI век.јлександар Ааковац доноси богословску анализу у облику темејнтрополошке и теолошке основе хришЮанског односа према рату и насиЪу. ѕредраг ѕетровиЮ студиозно даЉе догматски осврт на однос рата и есхатологиЉе (—ветски ратови у XX веку и преиспитиваЬа односа Ѕога и света у западноЉ мисли). ƒражен Ќ. ѕериЮ даЉе и антрополошки аспект Љедног свевременог проблема у теми —ведочеЬе и одговорност човека хришЮанина у рату. –одоЪуб  убат пружа библиЉски осврт на рат у теми—тари —авез Ц рат у самоодбрани, на коЉи се надовезуЉе и студиЉа »лиЉе “омиЮа Ц £удеЉски народ у периоду антике и сличности са положаЉем српског народа у време ¬еликог рата. —рбоЪуб ”бипариповиЮ даЉе закЪучак овог поглавЪа врло занимЪивом обрадом теме ќднос ѕравославне ÷ркве према упокоЉенима кроз историЉу и савремени богослужбени изазови. –адови су у зборнику обЉавЪени онако како су излагани на скупу, односно на три радна Љезика: српском, руском и енглеском.

»маЉуЮи на уму далекосежне последице коЉе Ље ѕрви светски рат оставио на целокупан православни свет, а посебно на —рпску ѕравославну ÷ркву, српски народ и државу, коЉи су у рату претрпели огромна страдаЬа, а у светлости чиЬенице да се 2014. године навршило стотину година од почетка поменутог сукоба, оваЉ научни скуп и Ц на краЉу Ц зборник коЉи Ље пред нама показуЉу и спремност професора и сарадника са ѕравославног богословског факултета да и у овом савременом тренутку, коЉи Ље врло комплексан, сведоче и исповедаЉу Ѕога Ц “ворац и —паситеЪа света.

Ракон мр »вица „аировиЮ

»нформативна служба —рпске ѕравославне ÷ркве

10 / 12 / 2015

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0