Srpska

ќ ситуациЉи коЉа Ље настала после одбиЉаЬа низа ѕомесних ѕравославних ÷ркава да учествуЉу на —ветом и ¬еликом —абору ѕравославне ÷ркве

” ѕатриЉарашкоЉ и —инодалноЉ резиденциЉи у ƒаниловом манастиру у ћоскви 13. Љуна 2016. године Ље под председаваЬем Мегове —ветости патриЉарха ћосковског и целе –усиЉе  ирила одржано ванредно заседаЬе —ветог —инода –уске ѕравославне ÷ркве.

£едно од главних питаЬа на овом ванредном саветоваЬу представЪало Ље разматраЬе ситуациЉе коЉа Ље настала након што Ље низ ѕомесних ѕравославних ÷ркава одбио да учествуЉе у —ветом и ¬еликом —абору ѕравославне ÷ркве коЉи Ље планиран за 18-26. Љун 2016. године на  риту.

ѕосле детаЪног проучаваЬа и анализе настале ситуациЉе —вети —инод –уске ѕравославне ÷ркве Ље усвоЉио специЉалну »зЉаву

***

ƒокумент Ље усвоЉен на заседаЬу —ветог —инода дана 13. Љуна 2016. године (дневник бр. 40).

††††

–уска ѕравославна ÷рква Ље децениЉама активно учествовала и наставЪа да учествуЉе у припреми за —вети и ¬елики —абор ѕравославне ÷ркве. ѕочевши од ѕрвог свеправославног саветоваЬа на –одосу 1961. године истакнути Љерарси и наЉбоЪи богослови наше ÷ркве су давали своЉ допринос развоЉу многих саборских тема, укЪучуЉуЮи и оне коЉе касниЉе нису биле уврштене у дневни ред —ветог и ¬еликог —абора. –ади што бржег сазиваЬа —абора –уска ѕравославна ÷рква Ље више пута потврРивала своЉу спремност за усваЉаЬе одлука коЉе су прихватЪиве свим учесницима у предсаборском процесу, чак и уколико су оваква решеЬа одступала од правила за припрему —абора о коЉима су се ÷ркве раниЉе договориле.

ћеРутим, принцип општеправославног консензуса представЪа сталну основу предсаборског процеса, почевши од –одоског саветоваЬа из 1961. године на коЉем Ље на инициЉативу  онстантинопоЪског патриЉархата утврРено: Ђќдлуке на заЉедничким сабраЬима се усваЉаЉу уз потпуну Љедногласност делегациЉа ÷ркаваї (Ќачин функционисаЬа и рада –одоске свеправославне конференциЉе, т. 14).  асниЉе Ље ово правило потврРено ѕравилником —веправославних предсаборских саветоваЬа коЉи Ље донет 1986. године: Ђ“екстови за све теме дневног реда —веправославних предсаборских саветоваЬа се утврРуЉу Љедногласної (чл. 16). Ќа —купу поглавара ѕравославних ÷ркава 2014. године Ље потврРено: Ђ—ве одлуке, како за време —абора, тако и у припремним фазама, доносе се на основу консензусаї (ќдлука —купа поглавара, т. 2а) »сти принцип Ље утврРен ѕравилником о организциЉи и раду —ветог и ¬еликог —абора ѕравославне ÷ркве коЉи Ље саставЪен на —купу поглавара ѕравославних ÷ркава одржаном у ЎамбезиЉу 21-28. Љануара 2016. године. ќвим ѕравилником Ље, измеРу осталог, предвиРено да —абор Ђсазива Мегова —ветост ¬асеЪенски патриЉарх уз сагласност ЅлажеЬеЉших поглавара свих општепризнатих ѕомесних аутокефаних ѕравославних ÷ркаваї (чл. 1).

Ќа истом —купу веЮина поглавара ѕомесних ѕравославних ÷ркава Ље одобрила одлуку да се сазове —вети и ¬елики —абор ѕравославне ÷ркве 18-27. Љуна 2016. године на  риту. ћеРутим, ову одлуку, као и ѕравилник —абора и нацрт саборског документа Ђ“аЉна Ѕрака и препреке за Ьуї ниЉе потписала делегациЉа јнтиохиЉске ѕравославне ÷ркве. ќваЉ документ ниЉе потписала ни делегациЉа √рузиЉске ѕравославне ÷ркве. ќбе поменуте ÷ркве су указале на озбиЪне основе за доношеЬе своЉе одлуке.

»пак, –уска ÷рква Ље ради успешног напредоваЬа сазиваЬа —абора сматрала да може потписати горе поменута документа изразивши притом како на самом —купу, тако и у преписци коЉа Ље уследила с Меговом —ветошЮу  онстантинопоЪским патриЉархом ¬артоломеЉем, увереност у то да у време коЉе Ље преостало до —абора треба предузети енергичне напоре (укЪучуЉуЮи и оне у оквиру делатности —веправославног секретариЉата коЉи Ље основан на —купу) за изналажеЬе општеправославне сагласности у погледу докумената коЉе нису потписале Љедна или две ѕомесне ÷ркве, што би омогуЮило да се —абор сазове. «бог узрока коЉи нису зависили од –уске ѕравославне ÷ркве ниЉе уследило даЪе општеправославно разматраЬе настале ситуациЉе.

јрхиЉереЉски —абор –уске ѕравославне ÷ркве, коЉи Ље одржан 2-3. фебруара 2016. године одобрио Ље став –уске ѕравославне ÷ркве на —купу поглавара ѕомесних ѕравославних ÷ркава у ЎамбезиЉу и у другим предсаборским органима, изразио Ље задовоЪство због уношеЬа потребних измена и допуна у нацрте докумената —ветог и ¬еликог —абора и одобривши их прелиминарно у целини, наложио Ље —ветом —иноду да формира делегациЉу –уске ѕравославне ÷ркве ради учествоваЬа на —веправославном —абору, што Ље —вети —инод учинио у априлу 2016. године. јрхиЉереЉски —абор Ље позвао пуноЮу –уске ѕравославне ÷ркве Ђна поЉачану молитву како би √оспод показао —воЉу воЪу члановима предстоЉеЮег —ветог и ¬еликог —абора ѕравославне ÷ркве и како би Ьегово одржаваЬе учврстило Љединство ѕравославЪа, послужило на добробит ’ристове ÷ркве, у славу ЅожиЉу и за очуваЬе неокрЬене православне вереї.

”Љедно, јрхиЉереЉски —абор Ље изразио ЂувереЬе у то да неопходан услов за одржаваЬе —веправославног —абора представЪа слободно учествоваЬе на Ьему делегациЉа свих општепризнатих аутокефалних ѕравославних ÷ркаваї, истакавши да Ђзбог тога изузетну важност стиче решаваЬе пре —абора проблема коЉи Ље настао у односима измеРу јнтиохиЉског и £ерусалимског патриЉархатаї (ќдлуке, т. 6).

” нади да Юе бити постигнута општеправославна сагласност без коЉе ниЉе могуЮе сазиваЬе —ветог и ¬еликог —абора –уска ѕравославна ÷рква Ље одмах одредила своЉе представнике у органима за Ьегову даЪу припрему и у оквиру свих постоЉеЮих могуЮности посредством личних контаката и преписке активно Ље учествовала у предсаборском процесу.

»стовремено се радило на разматраЬу критичких примедаба коЉе су од стране епископата, клира и мирЉана пристизале на нацрте саборских докумената коЉи су обЉавЪени после —купа поглавара у ЎамбезиЉу на инициЉативу –уске ѕравославне ÷ркве. —личне примедбе, често уз критику процеса припреме за —абор, изражене су и у многим другим ѕомесним ѕравославним ÷рквама. ќдваЉаЉуЮи конструктивне примедбе од неосноване критике предстоЉеЮег —абора и Ьегових докумената ќдеЪеЬе за споЪне црквене односе давало Ље обЉашЬеЬа и коментаре, одговараЉуЮи на узнемиреност коЉа се поЉавЪивала меРу паством. —вети —инод –уске ѕравославне ÷ркве Ље 3. Љуна 2016. године пажЪиво размотрио предлоге коЉи су пристигли од архиЉереЉа, клирика, монаха и мирЉана и одобрио Ље исправке –уске ѕравославне ÷ркве за нацрте документа —веправославног —абора Ђќдноси измеРу ѕравославне ÷ркве и осталог хришЮанског светаї и ЂћисиЉа ѕравославне ÷ркве у савременом светуї.

Ќа истом заседаЬу —ветог —инода Ље истакнуто да су битне исправке нацрта саборских документа у многоме сагласне с предлозима –уске ѕравославне ÷ркве, доставЪене од стране √рузиЉске, —рпске, Ѕугарске и √рчке ѕравославне ÷ркве, као и —ветог  инота —вете √оре јтон, и да ове исправке треба детаЪно размотрити како би се постигао општеправославни консензус, коЉи Ље потребан за доношеЬе саборских одлука.

”Љедно, примЪена Ље к знаЬу одлука —ветог —инода Ѕугарске ѕравославне ÷ркве од 1. Љуна 2016. године о потреби за одлагаЬем ¬еликог и —ветог —абора ѕравославне ÷ркве коЉи Ље заказан за 18-27. Љун и о томе да Ѕугарска ÷рква неЮе учествовати на —абору уколико он не буде одложен. —вети —инод –уске ѕравославне ÷ркве Ље у вези с тим истакао да неучествоваЬе на —абору макар Љедне од општепризнатих аутокефалних ѕравославних ÷ркава ЂпредставЪа несавладиву препреку за одржаваЬе —ветог и ¬еликог —абораї.

ќве околности, као и ЂнеЉасност у погледу могуЮности јнтиохиЉског патриЉархта за учествоваЬе на —ветом и ¬еликом —абору, као и одсуство прелиминарног консензуса за нацрт ѕравилника —абора и документ ‘“аЉна Ѕрака и препреке за Ьу’ї, подстакли су —вети —инод да изрази потребу за хитним општеправославним деловаЬем и да предложи МеговоЉ —ветости  онстантинопоЪском патриЉарху ¬артоломеЉу да наЉкасниЉе 10. Љуна сазове ванредно —веправославно предсаборно саветоваЬе ради разматраЬа стаЬа и проналажеЬа излаза из настале ванредне ситуациЉе како би након таквог саветоваЬа ѕравославне ÷ркве могле да донесу суд о могуЮности одржаваЬа —веправославног —абора у планираном року.

ќваЉ предлог Ље по одлуци —ветог —инода одмах упуЮен МеговоЉ —ветости  онстантинопоЪском патриЉарху ¬артоломеЉу и свим поглаварима ѕомесних ѕравославних ÷ркава.

” одговору Мегове —ветости патриЉарха ¬артоломеЉа (писмо бр. 676 од 9. Љуна 2016. године) саопштено Ље да —вети —инод  онстантинопоЪског патриЉахата Ђсматра да ново ванредно —веправославно саветоваЬе ниЉе могуЮе, Љер за Ьегово сазиваЬе не постоЉи нормативна базаї, а Ђдо почетка рада —ветог и ¬еликог —абора Ље остало врло мало данаї. Ўто се тиче ЂбоЉазни неких братских ÷ркава и неЉасноЮа у вези с Ьиховим могуЮим учествоваЬем на —аборуї поглавар  онстантинопоЪске ÷ркве Ље изразио увереЬе да Юе Ђнапори коЉи се улажу на отклаЬаЬе препрека коЉе су се поЉавиле бити крунисани успехом и да Юе све ÷ркве без изузетка учествовати на —ветом и великом —абору. ј Ьегово одлагаЬе или осуЉеЮиваЬе у пет до дванаест после читавих децениЉа припреме компромитоваЮе нашу ѕравославну ÷ркву на меРуцрквеном и меРународном нивоу и нанеЮе непоправЪиву штету Ьеном угледуї.

”з одговор Ље приложено обавештеЬе о ванредном заседаЬу —ветог —инода  онстантинопоЪског патриЉархата коЉи Ље одржан 6. Љуна, а на коЉем су учествовали сви епископи коЉи живе у  онстантинопоЪу, и у коЉем Ље саопштено да Ље Ђ—вети —инод са чуРеЬем и недоумицом сазнао за ставове и мишЪеЬа коЉе Ље у последЬе време изразио низ братских ѕравославних ÷ркава и констатовао Ље да поновно разматраЬе веЮ планираног саборског процеса превазилази оквире свих институционалних оквираї. ѕритом Ље рок за сазиваЬе —абора наведен по одлуци коЉа Ље свеправославно одобрена, иако, као што Ље веЮ речено, јнтиохиЉска ÷рква ниЉе потписала ову одлуку.

” меРувремену Ље —вети —инод јнтиохиЉског патриЉархата 6. Љуна 2016. године навевши детаЪно образложеЬе, коЉе сведочи о потреби за одлагаЬем —абора Љедногласно одлучио:

Ђ1. “реба апеловати на Мегову —ветост ¬асеЪенског патриЉарха да у време коЉе нас дели од датума сазиваЬа овог —абора уложи више напора за постизаЬе консензуса ради отклаЬаЬа свих оних боЉазни коЉе су изразиле ѕравославне аутокефалне ÷ркве о —ветом и ¬еликом —абору. ”колико напори за постизаЬе консензуса не буду дали резултат јнтиохиЉска ÷рква моли да се одложи сазиваЬе —ветог и ¬еликог —абора за касниЉе, кад меРу свим аутокефалним ÷рквама буду владали мирни односи, а у погледу питаЬа —абора, Ьеговог ѕравилника и организационе процедуре буде постигнут православни консензус.

2. јнтиохиЉски патриЉархат неЮе учествовати на —ветом и ¬еликом —абору док не буду отклоЬени сви узроци коЉи представЪаЉу препреку за учествоваЬе у —ветоЉ ≈вхаристиЉи у току —абора, кад Юе бити пронаРено коначно решеЬе проблема упада £ерусалимског патриЉархата на териториЉу јнтиохиЉског патриЉархата, што Ље довело до престанка општеЬа с £ерусалимским патриЉархатом.

3. £ош Љедном треба потврдити значаЉ учествоваЬа на —ветом и ¬еликом —абору свих ѕравославних аутокефалних ÷ркава и усваЉаЬа одлука на основу свеопштег консензуса у циЪу очуваЬа Љединства ѕравославне  атоличанске ÷ркве.

4. “реба се обратити свим ѕравославним ÷рквама обавестивши их о садржаЉу става јнтиохиЉске ÷ркве уз образлагаЬе узрока коЉи су довели до настанка таквог става.

5. “реба позвати све вернике да се заЉедно са своЉим пастирима моле за то да —вети ƒух надахЬуЉе ÷ркву на Ьеном путу ка Љединству ради Љединственог сведочеЬа ’риста овом свету.ї

»стог дана, 6. Љуна Мегова —ветост —рпски патриЉарх »ринеЉ Ље МеговоЉ —ветости  онстантинопоЪском патриЉарху ¬артоломеЉу и свим поглаварима ѕомесних ѕравославних ÷ркава упутио писмо у коЉем Ље наброЉао постоЉеЮе проблеме и навео да Юе због свих ових околности —рпскоЉ ѕравославноЉ ÷ркви Ђбити тешко да учествуЉе у —ветом и ¬еликом —абору коЉи се сазива и чиЉе сазиваЬе она предлаже да се одложи за извесно времеї.

ƒана 10. Љуна 2016. године одржано Ље заседаЬе —ветог —инода √рузиЉске ѕравославне ÷ркве, на коЉем су изложени постоЉеЮи проблеми и истакнуто Ље да могу бити решени активним радом, али Ље признато да Ђсмо се сви суочили с чиЬеницом: данас Љединство ниЉе постигнутої, а ЂциЪ одржаваЬа —абора Ље било и остаЉе изражаваЬе Љеднодушности православацаї, зато √рузиЉска ÷рква ЂзаЉедно с другим ÷рквама моли за одлагаЬе —абора док не буде постигнуто свеопште Љединствої. —тога Ље —вети —инод одлучио: ЂƒелегациЉа √рузиЉске ÷ркве неЮе учествовати на ¬еликом и —ветом —абору на  риту планираном за 18-27. Љунї.

ƒакле, четири ѕомесне ÷ркве (јнтиохиЉска, √рузиЉска, —рпска и Ѕугарска) су изразиле мишЪеЬе да треба одложити —абор, од тога су три (јнтиохиЉска, √рузиЉска и Ѕугарска) одбиле да учествуЉу на —абору коЉи Ље планиран за 18-27. Љун, а предлог –уске ѕравославне ÷ркве за сазиваЬе ванредног —веправославног предсаборског саветоваЬа —инод  онстантинопоЪског патриЉархата ниЉе прихватио. ” овим условима потребна основа за сазиваЬе —ветог и ¬еликог —абора, коЉа се састоЉи у постоЉаЬу Ђсагласности ЅлажеЬеЉших поглавара свих општепризнатих ѕомесних аутокефалних ѕравославних ÷ркаваї (ѕравилник о организациЉи и раду —ветог и ¬еликог —абора ѕравославне ÷ркве, чл. 1) очигледно не постоЉи.

£едино могуЮе решеЬе у таквом случаЉу представЪа наставак припреме за —вети и ¬елики —абор с постизаЬем општеправославне сагласности о Ьеговом одржаваЬу у друго време.

«бог горе наведеног —вети —инод Ље у смислу извршеЬа решеЬа јрхиЉереЉског —абора –уске ѕравославне ÷ркве од 2-3. фебруара 2016. године (ќдлука т. 6) одлучио:

1.††да подржи предлоге јнтиохиЉске, √рузиЉске, —рпске и Ѕугарске ÷ркве о одлагаЬу одржaваЬа —веправославног —абора на време коЉе Юе бити утврРено након општеправославног разматраЬа и под обавезним условом сагласности поглавара свих општепризнатих ѕомесних аутокефалних ѕравославних ÷ркава;

2.††одмах треба упутити одговараЉуЮи предлог МеговоЉ —ветости патриЉарху  онстантинопоЪском ¬артоломеЉу и свим поглаварима ѕомесних ѕравославних ÷ркава;

3.††у случаЉу да ЌаЉсветиЉа  онстантинопоЪска ÷рква не прихвати ни оваЉ предлог, а —абор на  риту, без обзира на то што нема сагласности низа ѕомесних ѕравославних ÷ркава ипак буде сазван Ц с дубоким жаЪеЬем треба признати да делегациЉа –уске ѕравославне ÷ркве не може учествовати на Ьему;

4.††треба наставити све напоре на ЉачаЬу општеправославне сарадЬе у припреми за будуЮи —вети и ¬елики —абор, коЉи Ље позван да постане истинско сведочанство Љединства —вете, —аборне и јпостолске ÷ркве;

5.††поново треба изразити мишЪеЬе да би као успешан завршетак припреме за сабор могла да послужи активизациЉа стварне делатности —веправославног секретариЉата у оквиру коЉег Ље могуЮе изучаваЬе предлога за решаваЬе проблематичних тема, регулисаЬе постоЉеЮих несугласица, дораду потребних докумената и отклаЬаЬе свих препрека за сазиваЬе и богоугодно завршаваЬе —ветог и ¬еликог —абора ѕравославне ÷ркве;

6.††изЉавЪуЉемо да Ље, имаЉуЮи у виду предлоге коЉе изражаваЉу многе ѕомесне ѕравославне ÷ркве, веома пожеЪно да на будуЮем —абору без ограничеЬа могу да учествуЉу сви архиЉереЉи —ветих ЅожиЉих ÷ркава, пошто Юе то несумЬиво допринети ауторитету одлука коЉе буду донете на —абору.

Ђ»ме ÷ркве ниЉе име поделе, веЮ Љединства и слоге,ї - учи светитеЪ £ован «латоусти (“умачеЬе ѕрве посланице  оринЮанима. Ѕеседа 1, 1). ” име сагласности и Љеднодушности предстоЉи нам да у духу снисхоРеЬа и братске Ъубави, без меРусобног прекореваЬа и задаваЬа нових рана богочовечанском “елу ÷ркве, слушаЉуЮи Љедни друге, а понаЉпре Ѕожанско ќткровеЬе коЉе Ље запечаЮено у —ветом ѕисму и —ветом ѕредаЬу слушамо Ђшта ƒух говори ÷рквамаї (ќткр. 2, 7) и извучемо одговараЉуЮе лекциЉе из грешака коЉе су због Ъудске немоЮи учиЬене у току текуЮе припреме за —вети и ¬елики —абор како бисмо, уз ЅожиЉу помоЮ, постигли неометано оствареЬе овог великог догаРаЉа на славу ЅожиЉу и велику корист ѕравославне ÷ркве.

—вети —инод поново позива архиЉереЉе, клирике, монахе и мирЉане –уске ѕравославне ÷ркве на поЉачану молитву како би √оспод наш »сус ’ристос у овоЉ ствари пружио —воЉу свесилну помоЮ и показао —воЉу свету воЪу.

—а руског ћарина “одиЮ

14 / 06 / 2016

 оментари:

2016-06-14
05:40
ќ. ¬ладислав:
÷аре Ќебески, ”тЉешитеЪу, ƒуше »стине,
ќсвети нас грешне Ъуде небеским —воЉим благословом,
”тЉеши нашу тугу и бол због разЉедиЬености и несагласЉа,
ƒуше наше очисти од свега што доводи до несугласица,
поведи нас, као дЉецу своЉу, до »стине,
да би нас »стина обновила и препородила,
да би нас, “обом воРене, довела до Љединства и спасеЬа,
коЉе Ље Љедино у Ѕогу - —ветоЉ “роЉици.
јмин!

¬аш коментар

ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

¬аш коментар:
¬аше име:
¬аш e-mail:
”несите броjеве
коjе видите на слици:


RSS 2.0