Srpska

 онференциjа за медиjе по завршетку ванредног заседаЬа —ветог —инода –уске ѕравославне ÷ркве

ћосква, 13. Љун 2016. г.

ƒана 13. Љуна 2016. године по завршетку ванредног заседаЬа —ветог —инода –уске ѕравославне ÷ркве чиЉи су учесници размотрили ванредну ситуациЉу коЉа Ље настала после одустаЉаЬа низа ѕомесних ѕравославних ÷ркава од учествоваЬа у раду —веправославног —абора, одржан Ље брифинг за новинаре.

††††

Ќа питаЬа представника медиЉа одговорио Ље председник ќдеЪеЬа за споЪне црквене односе ћосковског патриЉархата ¬олоколамски митрополит »ларион. Ѕрифинг Ље водио председник —инодалног одеЪеЬа за односе измеРу ÷ркве и друштва и медиЉа ¬. –. ЋегоЉда.

††††

»стакавши да у последЬе време главно питаЬе на дневном реду —инода –уске ѕравославне ÷ркве представЪа —веправославни —абор за коЉи Ље планирано да се одржи на  риту 18-26. Љуна ове године, владика »ларион Ље подсетио на историЉу предсаборског процеса:

Ђ–уска ѕравославна ÷рква Ље 55 година активно учествовала у припреми за —веправославни —абор. £ош шездесетих година, кад Ље саставЪен опширан каталог тема за разматраЬе на —абору –уска ѕравославна ÷рква Ље обрадила све ове теме. ѕрипреме су се обавЪале у току свег овог времена, али с великим паузама. » зато се, наравно, не може реЮи да су у току свих 55 година ѕравославне ÷ркве припремале —веправославни —абор. ѕаузе су некад биле веома велике Ц десет година и више.

ѕрипреме за —абор су биле интензивниЉе у последЬих неколико година и у Љануару ове године Ље на заседаЬу —купа поглавара ѕомесних ѕравославних ÷ркава донета одлука да се —веправославни —абор одржи на  риту у заказано време. ћеРутим, треба реЮи да јнтиохиЉска ÷рква ниЉе потписала ову одлуку. ƒакле, она ниЉе била свеправославна све док Ље јнтиохиЉска ÷рква не потпише. »пак, постоЉала Ље нада да Юе ова одлука бити потписана.

” последЬе време се у ѕомесним ѕравославним ÷рквама веома поЉачала критика на рачун предстоЉеЮег —веправославног —абора, Ьегових поЉединих докумената, као и процеса припреме за ову манифестациЉу. ” нашоЉ ÷ркви критика се чула од мирЉана, поЉединих представника клира и епископата. ѕажЪиво смо реаговали на ову критику, трудили смо се да одвоЉимо пшеницу од кукоЪа, зато што Ље било и конструктивне критике и разноразних демагогиЉа и шпекулациЉа око —веправославног —абора ќбЉашЬавали смо тематику докумената коЉи су припремани за —абор, а што Ље главно Ц документа су на инсистираЬе наше ÷ркве била обЉавЪена и сви они коЉи су то желели могли су да их размотре и да изнесу своЉе примедбе.

Ќакон овог разматраЬа на претходном заседаЬу —инода су усвоЉене исправке за два документа коЉа су припремЪена у току предсаборског процеса. Ќа истом заседаЬу смо реаговали на пристиглу вест о одбиЉаЬу Ѕугарске ѕравославне ÷ркве да учествуЉе на —веправославном —абору.

ќд самог почетка предсаборског процеса 1961. године инсистирали смо на томе да све одлуке на —веправославном —абору треба да буду донете консензусом, односно Љедногласно. ”век смо говорили о томе да консензус значи да на —абору учествуЉу све општепризнате аутокефалне ѕравославне ÷ркве. јко одсуствуЉе иЉедна ѕомесна ÷рква, с наше тачке гледишта веЮ нема консензуса. » кад Ље Ѕугарска ÷рква обЉавила да неЮе учествовати на —абору сазвали смо ванредно заседаЬе —ветог —инода на коЉем смо донели одлуку да се обратимо ¬асеЪенском патриЉарху с предлогом да се од 10. Љуна одржи предсаборско свеправославно саветоваЬе како бисмо решили све настале проблеме и како би све ѕравославне ÷ркве могле да учествуЉу на овом —абору. Ќажалост, наш предлог ниЉе био прихваЮен Ц речено нам Ље да више нема времена за одржаваЬе свеправославног саветоваЬа.

» у току последЬих дана Љош две ÷ркве су званично одбиле да учествуЉу на —абору Ц то су јнтиохиЉска ÷рква и √рузиЉска ÷рква, а —рпска ѕравославна ÷рква Ље изразила мишЪеЬе да треба одложити одржаваЬе —веправославног —абора. ” датоЉ ситуациЉи Ље било неопходно поново сазвати заседаЬе —ветог —инода –уске ѕравославне ÷ркве како би се донела коначна одлука да ли Юемо иЮи на —веправославни —абор или неЮемо.

ƒанас смо размотрили насталу ситуациЉу и донели смо одлуку да у случаЉу да поменуте ÷ркве не учествуЉу не можемо да учествуЉемо на —веправославном —абору, зато што у том случаЉу он више неЮе бити свеправославни, на Ьему не може бити постигнут консензус ни по Љедном питаЬу. ƒакле, Љедино решеЬе Љесте одлагаЬе овог —абора. ќваЉ предлог смо упутили  онстантинопоЪском патриЉарху ¬артоломеЉу.

∆елео бих да истакнем: у ѕравилнику о —веправославном —абору се каже да га  онстантинопоЪски патриЉарх сазива уз сагласност свих ѕомесних ѕравославних ÷ркава. ќве сагласности ниЉе било ни на —инаксису коЉи Ље одржан у Љануару, Љер Ьегове одлуке тада ниЉе потписала јнтиохиЉска ÷ркве, а нема га ни сада, кад су три ÷ркве одбиле да учествуЉу на —абору. ƒакле, ако оваЉ сабор ипак буде сазван, то Юе представЪати кршеЬе ѕравилника, пошто —веправославни —абор треба да буде сазван уз сагласност свих ѕравославних ÷ркава.

«ато Юемо се обратити  онстантинопоЪском патриЉарху и упутити му предлог да се —веправославни —абор одржи у другом року, а време коЉе се поЉави услед такве одлуке, употреби за решаваЬе насталих проблема и за достоЉну припрему —абора.

—вака ѕомесна ÷рква коЉа Ље одбила да учествуЉе на —абору доставила Ље своЉу аргументациЉу. ќва аргументациЉа Ље забележена у изЉави —ветог —инода –уске ѕравославне ÷ркве.

ѕитаЬе:  оЉе проблеме у ¬асеЪенском ѕравославЪу су показали ови очигледни проблеми у припреми за —абор?

ћитроплит »ларион: ѕре свега, да низ ѕомесних ÷ркава има проблема у односима с другим ÷рквама.  ао што Ље познато, јнтиохиЉски патриЉархат Ље прекинуо општеЬе са £ерусалимским патриЉархатом због спорова око црквене ЉурисдикциЉе над  атаром и над јравиЉским полуостровом у целини —рпска ѕравославна ÷рква Ље у своЉоЉ изЉави истакла нерегулисане проблеме у односима с –умунском ѕравославном ÷рквом коЉа Ље на канонскоЉ територии —рпског патриЉархата основала своЉу епархиЉу.

» ми имамо сличних проблема, пошто Ље –умунска ÷раква основала своЉу ЉурисдикциЉу на териториЉи ћолдавиЉе, коЉа спада у канонску териториЉу –уске ѕравославне ÷ркве. »ма нерегулисаних проблема у ≈стониЉи, где Ље 1996. године  онстантинопоЪски патриЉархат основао паралелелну ЉурисдикциЉу.

√рузиЉска ÷рква Ље указала на читав низ проблема, измеРу осталог, на проблем диптиха, коЉи Ље везан за то што по нашем мишЪеЬу и по мишЪеЬу саме √рузиЉске ÷ркве она треба да заузима шесто место у поретку ѕомесних ѕравославних ÷ркава. ”  онстантинопоЪу ову ÷ркву ставЪаЉу на девето место.

“акоРе, постоЉи проблем одсуства на —веправославном —абору ѕравославне ÷ркве у јмерици, пошто Ьена аутокефалност ниЉе општепризната.

Ѕили смо спремни да ради општецрквеног мира и Љединства затворимо очи на неке од постоЉеЮих проблема и до последЬег тренутка смо се спремали за учествоваЬе на —веправославном —абору. Ќа јрхиЉереЉском —абору смо донели одлуку да Юемо учествовати, формирали смо састав делегациЉе. » тек кад су од ѕомесних ÷ркава, прво од Ѕугарске, затим из јнтиохиЉске и онда од √рузиЉске, почеле да пристижу вести о томе да неЮе учествовати на —абору, кад Ље од —рпске ÷ркве стигао предлог да се —веправославни —абор одложи, схватили смо да питаЬе свог учествоваЬа на —абору треба да поставимо и решимо на —иноду. ƒанас Ље ово питаЬе било решено.

ѕитаЬе: ј ако  онстантинопоЪски патриЉархат не буде имао слуха за ваше мишЪеЬе?

ћитрополит »ларион: ¬ероватно Юемо се онда поново окупити и одлучити шта Юемо даЪе.

ѕитаЬе:  оЉе лекциЉе могу да извуку обични клирици и мирЉани из ситуациЉе коЉа Ље настала у вези са —веправославним —абором?

ћитрополит »ларион: ћислим да настала ситуациЉа ниЉе катастрофална. –екао бих да Ље то уобичаЉена ситуациЉа. «аиста смо сви заЉедно радили на припремама за —веправославни —абор и нисмо успели да га припремимо тако да све ÷ркве буду задовоЪне. ћислим да из тога треба да извучемо лекциЉу и да схватимо да се гласови ÷ркава не смеЉу игнорисати: ако ÷рква изражава забринутост због нечега, ову забринутост треба отклонити, ако ÷рква предлаже усваЉаЬе неких исправки, треба се пажЪивиЉе односити према овим исправкама.

ѕо мом мишЪеЬу настала ситуациЉа Ље у знатноЉ мери повезана с тим што су проблеми о коЉима су у предсаборском процесу ÷ркве говориле сасвим отворено, преЮуткивани или одлагани за будуЮност. Ќа пример, јнтиохиЉска ÷рква ниЉе хтела да се разматраЬе проблема црквене ЉурисдикциЉе над  атаром одложи за време после —абора. јнтиохиЉски патриЉархат Ље уверен да —абор треба да представЪа наставак општеправославног Љдинства. £единство ÷ркве се огледа у заЉедничком служеЬу ЋитургиЉе и ако Љедна од ѕомесних ÷ркава не може да учествуЉе у заЉедничком служеЬу ≈вхаристиЉе, то значи да Ље у питаЬу ванредна ситуациЉа коЉу треба решити пре сазиваЬа —абора.

»споставило се да има неколико оваквих ситуациЉа и пошто проблеми остаЉу нерешени ÷ркве Љедна за другом почиЬу да одустаЉу од учествоваЬа на —абору. Ќаравно, нисмо могли мирно да гледамо на то. Ќеки кажу: Ђѕа, одустали су Ц то Ље Ьихов проблем, нека не учествуЉу, а ми Юемо се свеЉедно окупити и одржаЮемо —абор у саставу коЉи буде присутан. ƒонеЮемо одлуке и оне Юе бити обавезуЉуЮе за све.ї “ако не бива. Ќа —веправославном —абору треба да учествуЉу све ÷ркве и само у том случаЉу Юе Ьегове одлуке бити легитимне.

—а руског ћарина “одиЮ

15 / 06 / 2016

 

 оментари:

2016-06-15
17:00
дамЉан:
јмеричка ѕравославна ÷рква ниЉе призната? ј у Ьеним храмовима су се молили годинама православни верници свих нациЉа у местима где ниЉе било Ьихове националне цркве и то Љош данас раде. ЌаЉвеЮи броЉ православних јмериканаца припада тоЉ ÷ркви и Ьихов броЉ се, Ѕогу хвала повеЮава у све веЮем броЉу сваки дан. ѕросто невероватно!!!!!!!!

¬аш коментар

ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

¬аш коментар:
¬аше име:
¬аш e-mail:
”несите броjеве
коjе видите на слици:


RSS 2.0