Srpska

’рам на –умиЉи руши неистина

††††

MитрополиЉа црногорско-приморска оциЉенила скандалозном тужбу тзв. ÷ѕ÷ против ћинистарства одрживог развоЉа коЉом тражи рушеЬе цркве на –умиЉи

ѕротоЉереЉ-ставрофор и координатор ѕравног савЉета ћитрополиЉе црногорско-приморске (ћ÷ѕ) ¬елибор ПомиЮ оциЉенио Ље скандалозним захтЉев организациЉе коЉа се представЪа као „÷рногорска православна црква“ коЉа, како каже, мимо сваке правне логике тражи рушеЬе цркве —вете “роЉице на –умиЉи.

” ”правном суду Ључе Ље одржано рочиште по тужби тзв. ÷ѕ÷ против ћинистарства одрживог развоЉа и туризма због „ЮутаЬа администрациЉе“ на Ьихов захтЉев коЉим су тражили извршеЬе рЉешеЬа –епубличке инспекциЉе за граРевинарство дониЉето 2005. године, коЉим Ље наложено уклаЬаЬе цркве на –умиЉи.

ПомиЮ Ље након расправе у ”правном суду казао да Ље суРеЬе показало да Ьему, као ни заступнику тзв. ÷ѕ÷ —теву ¬учиниЮу ниЉе Љасно какав правни акт та организациЉа тражи да се донесе.

£едино Ље Љасно да Ьих покреЮе мржЬа према ÷ркви и Ѕогу када траже рушеЬе храма на –умиЉи. ∆алосно Ље што им у томе помаже судиЉа „едомир ЅогиЮевиЮ. ќвдЉе посебно указуЉем на више него скандалозно учешЮе судиЉе ЅогиЮевиЮа у Љедном поступку гдЉе Ље одлучивано по поднеску тзв. ÷ѕ÷, а добро Ље познато да Ље оваЉ судиЉа ¬рховног суда, коЉи Ље у том поступку био члан виЉеЮа, у Љавности препознати активиста те организациЉе. ” наЉмаЬу руку он Ље морао да буде изузет, или да сам тражи изузеЮе, али умЉесто тога из списа предмета се показуЉе да и те како имао удЉела у ствараЬу Љедног тумачеЬа своЉства странке у поступку коЉе ниЉе виРено у правноЉ науци. ћи Юемо ових дана о томе обавиЉестити и предсЉедницу ¬рховног суда ¬есну ћеденицу, —удски савЉет и меРународне факторе коЉи прате рад судова у ÷рноЉ √ори. Ќа овакав начин покушава се нешто што никада ниЉе учиЬено у ÷рноЉ √ори и надам се да Юе се томе стати на пут Ц поручио Ље у изЉави за „ƒан” ПомиЮ.

“зв. ÷ѕ÷ тужила Ље ћинистарство одрживог развоЉа због „ЮутаЬа администрациЉе“ на Ьихов захтЉев коЉим су тражили извршеЬе рЉешеЬа »нспекциЉе за граРевинарство, а коЉим Ље наложено уклаЬаЬе цркве на –умиЉи. ” овоЉ организациЉи сматраЉу да имаЉу правни интерес да се ово рЉешеЬе изврши преко других лица, а од —уда су затражили да наложе ћинистарству да у року од 30 дана донесу закЪучак о дозволи Ьеговог извршеЬа.

” образложеЬу тужбе се наводи да Ље тзв. ÷ѕ÷ упутила захтЉев министарству 6. фебруара 2013. у коЉем Ље наведено да Ље рЉешеЬем испектора за граРевинарство наложено ћитрополиЉи црногорско-приморскоЉ да уклони цркву на –умиЉи. ”казали су да Ље од доношеЬа таквог рЉешеЬа прошло седам година, а да по Ьему ниЉе поступЪено. ѕотом су, како пише у тужби, 28. маЉа исте године овом ресору упутили ургенциЉу због неодлучиваЬу по захтЉеву, а како се по ЬоЉ ни тада ниЉе одлучило, подниЉели су тужбу ”правном суду.

—матраЉу да Ље ЬиховоЉ организациЉи изградЬом храма —вете “роЉице на –умиЉи онемогуЮено да учествуЉу у традиционалном вЉерском обреду коЉи се сваке године на “роЉчиндан одржава на овоЉ планини.

“радициЉа Ље прекинута граРеЬем обЉекта на мЉесту гдЉе Ље стаЉао крст сматраЉу у тзв. ÷ѕ÷, чиЉи Ље представник ћираш ƒедеиЮ.

ПомиЮ Ље указао да су као пуномоЮници ћитрополиЉе, адвокат £угослав  рповиЮ и он, истакли „карикатуралне захтЉеве и класичну злоупотребу права коЉа Ље вршена током претходних годину и по дана, када Ље у ЉедноЉ правноЉ ствари ћитрополиЉе воРен поступак за рушеЬе цркве на –умиЉи, а да ћ÷ѕ о томе уопште ниЉе била обавиЉештена до приЉе неки дан“.

” Ьиховом одговору на тужбу констатуЉу да су утврдили да министарство ”правном суду ниЉе доставило комплетне списе предмета.

ѕоставЪа се питаЬе смисленог и квалитетног воРеЬа спора уколико суд добиЉа селективне списе из предмета коЉи се тиче нападнутог рЉешеЬа, указали су у ћитрополиЉи.

” одговору се наводи да Ље тзв. ÷ѕ÷ у тужби навела да подноси тужбу „због недоношеЬа рЉешеЬа”, али да Ље, како кажу, потом навела да Ље од ћинистарства одрживог развоЉа тражила да донесе „закЪучак о дозволи извршеЬа”. ” захтЉеву Ље, како истичу, тражила да првостепени орган донесе „рЉешеЬе о извршеЬу”.

Ќаводе да тзв. ÷ѕ÷ у поступку коЉи Ље у ”правном суду воРен 2005. године ниЉе имала своЉство странке, те да стога ниЉе ни имала легитимациЉу да од туженог органа тражи извршеЬе рЉешеЬа из поступка у коме ниЉе учествовао и зато сматраЉу да у вези оспораваног решеЬа у овом управном спору не може бити лице из чл. 267 ст.« «”ѕ-а.

” одговору на тужбу ”праве за инспекциЉске послове (”»ѕ) и »нспекциЉе за граРевинарство наведено Ље да Ље контролом утврРено да Ље црква на –умиЉи поставЪена, а да за то ниЉе издата граРевинска дозвола. ќни су се позвали и на ”говор о кредиту за ѕроЉекат земЪишне администрациЉе и управЪаЬа (Ћјћѕ) потпиеан измеРу —вЉетске банке и ¬ладе ÷рне √оре коЉим Ље извршна власт прихватила увоРеЬе мораториЉума на извршеЬе поступка за рушеЬе обЉекта коЉи су изграРени до 30. августа 2008. године.

ЌиЉесу учесници „култног чина“

«аступник тзв. ÷ѕ÷ на расправи у ”правном суду —тево ¬учиниЮ приговорио Ље одговору ”праве за инспекциЉске послове (”»ѕ) коЉа Ље констатовала да Ље сходно уговору о кредиту са —вЉетском банком (—Ѕ) одлучено да се обЉекти изграРени до 2008. године не могу рушити до доношеЬа урбанистичког плана.

“аЉ уговор се односи на тврде градЬе, односно на обЉекте стамбено-пословне природе. ќвдЉе се не ради о таквом обЉекту. ќн може да се укони с обзиром на врсту материЉала од коЉег Ље саграРен. Ќе тражимо рушеЬе обЉекта, Љер то ниЉе ни могуЮе, веЮ Ьегово уклаЬаЬе и повраЮаЉ култног мЉеста камене гомиле на врху –умиЉе, у преРашЬе стаЬе.

”говор измеРу —Ѕ и ¬ладе не тиче се култних обЉеката и споменика културе тврди ¬учиниЮ.

”стврдио Ље и да тзв. ÷ѕ÷ има легитимациЉу за подношеЬе захтЉева за уклаЬаЬе овог обЉекта Љер су Ьеговим поставЪаЬем, како Ље истакао, онемогуЮене тзв. ÷ѕ÷, »сламска заЉедница ÷рне √оре и  атоличка црква да буду учесници култног чина изношеЬе ¬ладимировог крста, коЉи се сваке године врши на “роЉичин дан на –умиЉи. ѕоручио Ље да су ПомиЮеви наводи „злоупотреба права и правних инструмената у циЪу вршеЬа криминалних радЬи на териториЉи ÷рне √оре против културне баштине и Ьене аутентичне духовности“.

јна “опаловиЮ, ƒан, фото:  рсто ѕламенац

’рам на –умиЉи руши неистина

ќткако Ље метална црква —вете “роЉице поставена на врху планине –умиЉе повише Ѕара, на “роЉичиндан 2005. године, толико траЉу приче да ли она треба да остане на том месту или не, а са Ьом и румиЉска литиЉа. ѕредаЬе по коЉем Юе на врху –умиЉе „долетети црква са неба на своЉ прастари темеЪ“ се остварило пре девет година, уочи “роЉичиндана, уз помоЮ хеликоптера ¬оЉске —рбиЉе и ÷рне √оре. » од тада до данас она Ље „трн у оку“ безбожника и рушитеЪа окупЪених око анатемисаног ћираша ƒедеЉиЮа, као и албанских екстремиста коЉи су Ље више пута обиЉали и скрнавили.

ќвих дана Ље у ”правном суду одржано рочиште по тужби тзв. ÷ѕ÷ против ћинистарства одрживог развоЉа и туризма због „ЮутаЬа администрациЉе“ на Ьихов захтев коЉим су тражили извршеЬе решеЬа –епубличке инспекциЉе за граРевинарство из 2005. године, коЉим Ље наложено уклаЬаЬе цркве на –умиЉи. ¬исокопреосвеЮени митрполит црногорско-приморски јмфилохиЉе проклео Ље онога ко сруши цркву на –умиЉи, поручуЉуЮи да градЬа храмова ниЉе државно нити питаЬе за министре, веЮ за поглаваре триЉу конфесиЉа коЉе постоЉе у ÷рноЉ √ори.

 о сруши таЉ храм, Ѕог га срушио, и Ьега и Ьегово потомство и часни крст му судио!

Ѕарски парох £ован ѕламенац каже, за „Ќовости“, да претЬе о рушеЬу храма на –умиЉи, као и лажи коЉе се просипаЉу од Ьегове обнове, ниЉе ствар ÷ркве него ƒржаве.

ѕроблем стануЉе у ѕодгорици, а не у Ѕару. √нусна Ље лаж да Ље обнова цркве —вете “роЉице 2005. године учинила да у румиЉскоЉ литиЉи више не учествуЉу муслимани и римокатолици. ѕропагатори оптужбе лажу да Ље обновом –умиЉске цркве нарушен меРуверски склад у Ѕару.

ќтац £ован шаЪе Љасну поруку сеЉачима мржЬе: —ву моЉу дедовину у ЅоЪевиЮима, у ÷рмници, коЉа Ље моме деди  рсту остала од Ьеговог оца, командира црногорске артиЪериЉе и првог цивилног намесника ћетохиЉе након Ьеног ослобоРеЬа од “урака (чиЉе су име мени дали), а Ьему од Ьеговог оца Ќиколе и стрица свештеника и воЉводе »лиЉе (коЉи ниЉе имао деце), преписаЮу ономе ко докаже да Ље у румиЉскоЉ литиЉи било више муслимана, или римокатолика, годину, две, пет, десет пре него Ље обновЪена црква —вете “роЉице на –умиЉи, него годину, две, пет, осам након Ьеног обновЪеЬа 2005. године! ÷рногорске комунистичке власти педесетих година прошлог века забраниле су румиЉску литиЉу. ѕретходно су барском свештенику, Љедином у то време, ѕавлу –адуновиЮу (чиЉа Ље жена ЅосиЪдка Юерка мога прадеде £ована, тетка мога оца ћитра) узели црквене печате и црквени грб на Ьима ножем изрезали у петокраку. » такве му их вратили.

¬елиша  адиЮ, Ќовости, фото:  рсто ѕламенац

»нформативна служба —рпске ѕравославне ÷ркве

03 / 10 / 2014

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0