Srpska

—аЉентологиЉа и ÷»ј: мит или стварност?

ќваЉ реферат Ље одржао јлександар Ћеонидович ƒворкин, председник ÷ентра за истраживаЬе религиЉа у име свештеномученика »ринеЉа Ћионског 26. Љануара 2016. године на конференциЉи коЉу Ље одржао ѕравославни универзитет друштвених наука Ђ—вети “ихонї.

††††

“ема о вези измеРу саЉентологиЉе и ÷»ј-е Ље веЮ одавно постала општепозната. ѕомиЬе се у маси чланака, интервЉуа и телевизиЉских емисиЉа. јли кад сам се пре неколико месеци овлаш позвао на то у разговору с Љедним новинаром, он се заинтересовао и питао Ље да ли имам непобитне доказе или потврРене чиЬенице о овоЉ вези? ƒругим речима, да ли могу да покажем Ђодакле тачно ветар дуваї?

ѕитаЬе ме Ље заинтересовало и одлучио сам да покушам да прикупим материЉале на ову тему. ƒакле, можемо ли навести непобитне доказе?

£асна ствар Ље да би ме кад бих могао да докажем Ђодакле тачно ветар дуваї Ъуди назвали ≈двардом —ноуденом и Љуриле би ме америчке специЉалне службе коЉе (као, уосталом, и све специЉалне службе) због очигледних разлога никад не откриваЉу називе организациЉа с коЉима сараРуЉу. ћеРутим, од отворених информациЉа о томе да Ље до дана кад Ље влада —јƒ почела отворено и Љавно да лобира интересе саЉентологиЉе (то се десило 1993. године) и да Ље одлично знала за делатност секте на основу легално и нелегално прикупЪених информациЉа о разним Ъудима и организациЉама, може се направити читава ветровита олуЉа.

Ќа основу докумената коЉи су до данас обЉавЪени знамо да Ље веЮ 1957. године ÷»ј почела да истражуЉе делатност Ћ. –она ’абарда и саЉентологиЉе. ћеРутим, подаци коЉи су прикупЪени у овоЉ студиЉи Љош увек нису обЉавЪени. ћислим да у скориЉе време неЮемо дочекати обЉавЪиваЬе ових материЉала.

–он ’абард –он ’абард
††††

—ам ’абард се целог живота активно и стално занимао за две ствари: окултизам и шпиЉунажу. Ќа пример, у раноЉ младости Ље ступио у ред розенкроЉцера, одржавао Ље окултне сеансе, доживео Ље неке сусрете с оностраним силама.

јлистер  роули јлистер  роули
††††

¬еЮ као воРа саЉентолошке секте он с поносом наводи наЉпознатиЉег сатанисту ’’ века јлистера  роулиЉа као свог Ђвеома драгог другаї. ћоже се навести и мноштво других фактора, али то превазилази оквире овог реферата. ѕодсетиЮу да Ље на руском Љезику у мом преводу обЉавЪен одличан чланак Пона јтака Ђ’абард и окултизамї. 1)

—аЉентолошка званична биографиЉа оснивача секте Љаросно негира ’абардову везу с окултизмом, али зато до васеЪенских размера преувеличава Ьегове изузетне односе са специЉалним службама. “ако саЉентолози поносно саопштаваЉу да се за време рата ’абард подвизавао у обавештаЉноЉ служби –ћ —јƒ, где се Љуначки показао Ђу откриваЬу страних шпиЉуна и пружаЬу помоЮи америчкоЉ воЉсци коЉа Ље на острву Ѕатан била у неприЉатеЪском окружеЬуї. ” ствари, знамо да Ље ’абард, коЉи Ље радио у обавештаЉноЉ служби –ћ био само обичан службеник у канцелариЉи где Ље углавном цензурисао преписку воЉника у чему заиста нема ничег Љуначког. ” борбеним деЉствима у току рата ниЉе учествовао ниЉедном.

“акоРе, саЉентолози су измислили легенду коЉа оправдава то што Ље ’абард после рата био члан ѕасаденске ложе сатанистичког ЂOrdo Templi Orientisї (Ђ–еда источног храмаї на чиЉем челу се налазио  роули) и Ьегово бавЪеЬе магиЉско-сексуалним обредима коЉе Ље упражЬавао заЉедно с воРом ложе Пеком ѕарсонсом. ѕо легенди секте ’абарда Ље наводно неко обавештаЉно надлештво убацило у сатанистичку ложу у своЉству Ђкртицеї и он Љу Ље уништио изнутра. Ќема потребе говоримо о томе да се ова верзиЉа лако побиЉа чиЬеницама.

’абардово бавЪеЬе окултизмом оставило Ље трага на симболима саЉентологиЉе коЉе су смислили он и Ьегови следбеници.

≈во, на пример, саЉентолошког летка коЉи Ље издат за ’абардовог живота, и коЉи носи назив Ђ«латна зораї (тако се зове окултна ложа коЉа Ље изнедрила јлистера  роулиЉа).

—аЉентолошки летак Ђ«латна зораї —аЉентолошки летак Ђ«латна зораї
††††

≈во савременог аудио-видео издаЬа ’абардових дела коЉе управо носи назив Ђ«латна зораї.

јудио-видео издаЬе ’абардових дела ЂGolden Dawnї (Ђ«латна зораї) јудио-видео издаЬе ’абардових дела ЂGolden Dawnї (Ђ«латна зораї)
††††

ј ево како изгледа наступ актуелног воРе саЉентологиЉе ƒеЉвида ћискевиЯа. ќкултну симболику унапред смишЪеног сценског интериЉера практично не треба обЉашЬавати. —тубови храма, тема Ђ«латне зореї и месец (изузетно раширен окултни симбол) изнад Ђпрвосвештеникаї.

—аЉентолошка сцена —аЉентолошка сцена
††††

≈во свима познатог саЉентолошког крста коЉи Ље преузет с полеРине тарот-карата коЉу Ље смислио  роули. »стичем да Ље то практично прецртани крст. ќбратите пажЬу на Љош Љедан детаЪ: осмокрака звезда на коЉу Ље ставЪен приказ крста. МоЉ Юемо се Љош вратити.

††††

–ужа и крст Ђ«латне зореї - приказ на полеРини тарот-карте “ома, коЉе Ље смислио сатаниста јлистер  роули –ужа и крст Ђ«латне зореї - приказ на полеРини тарот-карте “ома, коЉе Ље смислио сатаниста јлистер  роули
††††

—ад Юемо истаЮи да постоЉи нешто заЉедничко измеРу оснивача саЉентологиЉе Ћ. –она ’абарда и обавештаЉне службе —јƒ, а то Ље бавЪеЬе окултизмом.

«а почетак: неколико чиЬеница.

” Ћондону Ље 1989. године изашла занимЪива кЬига сеЮаЬа бившег радника ÷»ј-е ћаЉлса  опленда Ђ»сповест специЉалног политичког агента ÷»ј-еї 2), у коЉоЉ он говори о шеми коЉу Ље почетком-средином 1950-их година покренуо Ьегов колега Ѕоб ћандлстам. Ўема се звала Ђќкултизам на врхуї. »деЉа шеме Ље проста: пошто су неки лидери и шефови влада имали обичаЉ да се консултуЉу са астролозима и другим окултним саветницима амерички обавештаЉци Ље требало да Ђрадеї с овим окултистима и да их учине спроводницима утицаЉа своЉе агенциЉе.

ќва шема Ље обавила своЉ задатак, на пример, кад Ље ЂЉасновидацї коЉег су послали агенти, убедио председника √ане  вамеа Ќкруму да допутуЉе у државну посету  ини у току коЉе Ље у преврату покренутом од стране ÷»ј-а одсутни лидер свргнут. ѕо  оплендовим речима америчка обавештаЉна служба преко окултних Ђпророкаї и Ђгатараї коЉе контролише врло делотворно Ље утицала на председника »ндонезиЉе —укарна.

ћандлстам Ље такоРе искористио духовно-политички покрет Ђћорална обноваї коЉи Ље, по речима  опленда, омогуЮио агентима да таЉним каналима утичу не само на афричке и азиЉске политичке посленике, веЮ и на европске лидере.  опленд тамо помиЬе и специЉални споразум коЉи Ље, по Ьеговим речима, ÷»ј склопила са саЉентологиЉом, премда преЮуткуЉе Ьегов садржаЉ.  олико сам успео да сазнам осим брбЪивог  опленда нико други у отвореним изворима не помиЬе оваЉ споразум (коЉи Ље очигледно закЪучен 1960-их година).

 опленд говори о Љош Љедном занимЪивом случаЉу:

Ђ” саЉентолошку секту смо убацили свог агента коЉи Ље под личним руководством –она ’абарда постао ‘члан клера’, али Ље касниЉе захтевао и почео да добиЉа све веЮу и веЮу ‘новчану надокнаду за оперативне трошкове’ коЉу Ље заЉедно са свом своЉом уштеРевином предавао диЉанетици.ї

“ако да Юемо тешко сазнати ко Ље на краЉу краЉева ким манипулисао: ÷»ј саЉентологиЉом или саЉентологиЉа ÷»ј-ом.

»сто тако Ље траг оставио рад америчких обавештаЉаца с разноразним окултистима: можемо да претпоставимо да Ље утицаЉ био обостран и да су неки обавештаЉци почели да се баве окултном праксом. —ликовити ред коЉи користе таЉне службе коЉи користе таЉне службе даЉе извесне основе за конкретизациЉу оваквих претпоставки.

ќвде треба обЉаснити да терин Ђ÷»јї често користимо условно. «аЉедица обавештаЉних служби —јƒ (званични термин гласи ЂIntelligence Communityї) званично се састоЉи од 15 организациЉа. «аЉедница обавештаЉних служби има свог председника, статут, грб, симболику итд.

ќвако изгледа грб заЉеднице обавештаЉних служби —јƒ:

††††

¬идимо исту осмокраку звезду, као што Ље она на коЉу Ље ставЪен саЉентолошки крст. ¬ратимо се приказу саЉентолошког крста. Мегово прецртаваЬе може се посматрати и као споЉ четири бодежа. ƒакле, бодежи прецртаваЉу симбол хришЮанства. јли бодеж Ље познати симбол обавештаЉне службе и управо од бодежа се састоЉи звезда заЉеднице обавештаЉних служби.

” центру звезде заЉеднице обавештаЉних служби Ље ружа с пет латица. јли Ље ружа с пет латица симбол реда розенкроЉцера. ѕодударност? “ешко: Љер понавЪа се чак и приказ оштрих листиЮа измеРу латица.

ј ево шта Ље наЉзанимЪивиЉе: прочитаЮемо опис грба коЉи се налази на званичном саЉту канцелариЉе директора националне заЉеднице обавештаЉних служби —јƒ:

Ђќсам краЉева поларне звезде симболизуЉе шест департмана и две независне агенциЉе «аЉеднице обавештаЉних служби. ќни се спаЉаЉу с петнаест звезда по кругу коЉе представЪаЉу Љединице других агенциЉа коЉе улазе у «аЉедницу специЉалних служби.ї 3)

ѕроблем Ље у томе што ових звезда нема петнаест. »ма их шеснаест. »зрачунаЉте сами.  оЉа Ље, дакле, преЮутана шеснаеста организациЉа чиЉа Љединица улази у заЉедницу специЉалних служби —јƒ? ћожемо ли да изнесемо претпоставке?

—ад Юемо, напокон, навести извесна индиректна сведочанства коЉа се лако могу наЮи у приступачним изворима.

ѕочетком 1990-их година грчка полициЉа Ље извршила претрес у атинскоЉ канцелариЉи саЉентологиЉе и одузела Ље мноштво интерних докумената секте чиЉи Ље Љедан део обЉавЪен. ” некима се помиЬе помоЮ коЉу ÷»ј пружа одеЪеЬима саЉентологиЉе у иностранству.

††††

£ош 2001. године у часопису ЂLe Monde Diplomatiqueї обЉавЪен Ље чланак познатог новинара Ѕруна ‘ушероа Ђ—екте: троЉански коЬ —ЉедиЬених ƒржава за ≈вропуї, 4) у коЉем Ље врло темеЪно написао о томе како америчка обавештаЉна служба и дипломатско надлештво користе читав низ секти, укЪучуЉуЮи и саЉентологиЉу. Ѕез обзира на сензационалистички карактер чланка, тужба ниЉе уследила.

“ешко да неко може да негира да —теЉт департмент —јƒ лобира интересе саЉентолошке секте у разним државама: у ‘ранцускоЉ, ЌемачкоЉ, »талиЉи, √рчкоЉ, –усиЉи, ћаРарскоЉ итд. „ак и у документима коЉа Ље ¬икиликс обЉавио негде се поЉавила информациЉа о томе да су после доласка државног секретара ћадлен ќлбраЉт у Ќемачку саЉентолози ове земЪе позвани у амбасаду —јƒ на брифинг.  олико ми Ље познато, ниЉедна друга секта не ужива толику пажЬу и такве привилегиЉе од стране —јƒ. “акоРе схватам да на овом свету нема ничег бесплатног. ƒакле, шта саЉентологиЉа може да понуди влади —јƒ да би ова тако активно лобирала интересе релативно мале секте коЉа ни из далека нема беспрекорну репутациЉу и чиЉем таЉном учеЬу се смеЉе цео свет?

£едан од главних циЪева саЉентологиЉе Ље прикупЪаЬе и чуваЬе велике граРе информациЉа како би се помоЮу Ьих свако могао компромитовати и контролисати: од обичног члана секте коЉи се одбио од стада до силних света овог, Љер управЪаЬе Ьима пружа неограничене могуЮности. ѕре 25 година бивши шеф ЋосанРелеског бироа ‘Ѕ» Ље рекао да сеЉентологиЉа Ђима Љедну од наЉефикасниЉих обавештаЉних служби коЉа може да се такмичи чак и са ‘Ѕ»ї. ќд тада се капитал секте повеЮао вишеструко ако не и стоструко. ќна себи може да дозволи да унаЉми много више адвоката и приватних детектива, што у знатноЉ мери повеЮава могуЮности секте за обавЪаЬе сложених специЉалних операциЉа.

—ад мало историЉе. ѕореска агенциЉа —јƒ се 1993. године после 25-годишЬег рата коЉи Ље водила против саЉентологиЉе, практично предала: обавивши таЉне преговоре с воРом секте ƒеЉвидом ћискевиЯем потписала Ље с Ьим уговор по коЉем Ље признала саЉентологиЉу и све с Ьом повезане организациЉе за верске организациЉе и потпуно их Ље ослободила пореза. ”право после овог уговора —теЉт департмент Ље почео да лобира интересе саЉентологиЉе у свим земЪама света. Ќе само то, уз уговор Ље приложен таЉни протокол (нови, не онаЉ коЉи Ље помиЬао  опленд), коЉи ни дан-данас ниЉе обЉавЪен.  акав Ље могао бити Ьегов садржаЉ?

ѕретпоствЪам да Ље саЉентологиЉа (коЉа, као што смо разЉаснили, стлно прикупЪа информациЉе о свима онима коЉи доспеваЉу у Ьено видно поЪе) почела да сараРуЉе (или барем да дели извесне иформациЉе о Ъудима коЉи занимаЉу заЉедницу специЉалних служби) са заЉедницом специЉалних служби —јƒ. ј —теЉт департмент Ље, разуме се, почео да лобира итересе овако драгоценог агента.

”краЉински премиЉер јрсениЉе £ацеЬук (коЉи Ље пре много година, док Ље био директор банке Ђјвалї у  иЉеву, можда похаРао неколико саЉентолошких курсева) Ље пример човека чиЉи су лични подаци били изузетно интересантни не само саЉентологиЉи, веЮ и заЉедници специЉалних служби —јƒ. ћислим да Ље списак Ъуди коЉи се налазе на високим дужностима у разним земЪама, а коЉи би могли занимати обавештаЉну службу —јƒ прилично дугачак. » ако саЉентологиЉа поседуЉе ове информациЉе и спремна Ље да их подели с обавештаЉном службом, зашто да ова не искористи такву могуЮност?

јли на коЉи начин секта може да добиЉе ове податке? —аЉентологиЉа информациЉе прикупЪа на неколико начина.

ќдитинг ќдитинг
††††

ѕрви од Ьих Ље одитинг коЉи секта приказуЉе као своЉеврсну исповест. јли за време ове Ђисповестиї све што човек коЉи се налази у стаЬу лаког хипнотичког транса може да саопшти (подсеЮам да се све обавЪа помоЮу такозваног Ђ≈-метраї, односно примитивног детектора лажи) у сеанси коЉа траЉе 3-4 сата, бележи на аудио и видео снимке и чува вечно. ќдносно, онаЉ ко обавЪа одитинг не мора да поштуЉе таЉну ове Ђисповестиї. Ќапротив, они прикупЪаЉу наЉскривениЉе информациЉе о човеку како би га претворили у послушног роба. —етио се да су за време претреса московски радници безбедности “аганске Ђидеалне организциЉеї саЉентологиЉе у соби за Љедан одитинг открили шпиЉунску опрему за аудио и видео снимаЬе коЉа Ље била монтирана у зидове. ѕо стандарду секте оваква опрема треба да постоЉи у свим просториЉама намеЬеним одитингу.

ƒруги начин Ље Ђизборної прикупЪаЬе информациЉа о човеку коЉи занима секту. ” ту сврху се унаЉмЪуЉу стручЬаци коЉима помажу специЉално обучени чланови секте и компромитуЉуЮи материЉал или проналазе или га праве. ” оне коЉи занимаЉу секту могу спадати познате личности, то могу бити радници шоу-бизниса, радници органа за очуваЬе реда и безбедности, политички посленици и, наравно, неприЉатеЪи секте.

ћожемо и треба да истакнемо да су и Љедан и други начин прикупЪаЬа информациЉа вапиЉуЮе неморални. —екта добиЉене податке користи за пробиЉаЬе и ширеЬе. «анимЪиво Ље да ли било ком раднику америчких специЉалних служби пада на памет да Ље добиЉаЬе оваквих информациЉа од секте и Ьихово коришЮеЬе дубоко аморално? —ами саЉентолози сматраЉу да могуЮност контролисаЬа Ъуди на таЉ начин служи вишем циЪу коЉим се приближава победа секте, а то значи и Ђдоброї у целом свету. јли ако обавештаЉна служба —јƒ коЉа нипошто не веруЉе у добро и напредак саЉентологиЉе ипак сматра да Ље потребно и дозвоЪено да користи ове информациЉе треба поштено признати да сматра нормалним добиЉаЬе информациЉа до коЉих Ље дошла врло сумЬива организациЉа помоЮу преваре, мита, краРе, мучеЬа и поверЪивих исповести.

» напокон, чак и ако поверуЉемо да саЉентологиЉа нема апсолутно никакве везе ни с Љедном агенциЉом заЉеднице обавештаЉних служби, свеЉедно би се апсолутно без грешке могла назвати страном обавештаЉном организциЉом коЉа делуЉе у –ускоЉ ‘едерациЉи. » ова обавештаЉна организациЉа стално преноси личне и изузетно поверЪиве податке о граРанима –‘ главном штабу секте у —јƒ. «начи, према таквоЉ организациЉи се треба односити на одговараЉуЮи начин.

јли наравно, чини ми се да с великим степеном уверености можемо да тврдимо да саЉентологиЉа има мноштво веза са заЉедницом обавештаЉних служби —јƒ. ћислим да индиректни, али веома битни докази коЉе сам навео у овом реферату указуЉу управо на то. ѕре скоро две године амерички председник Ѕарак ќбама Ље Љавно изЉавио да меРународна верска слобода (читаЉ: Ьена америчка верзиЉа Ц ј. ƒ.) представЪа изузетно важан фактор националне безбедности —јƒ. 5) ћислим да ова изЉава коЉа Ље потресна због своЉе циничности само признаЉе оно што Ље веЮ дуги низ година било очигледна чиЬеница. » вероватно можемо да претпоставимо каква се организациЉа криЉе у преЮутаноЉ 16. звезди на грбу заЉеднице обавештаЉних служби —јƒ.

P.S. «ахваЪуЉем се мом другу ПериЉу јрмстронгу на помоЮи у прикупЪаЬу материЉала за оваЉ чланак.

19 / 02 / 2016

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0