Srpska

—тав –уске ѕравославне ÷ркве у вези с актуелним еколошким проблемима

јрхиЉереЉски —абор Ље 4. фебруара усвоЉио документ у коЉем се излаже став ÷ркве у вези с еколошким питаЬима. ” целини наводимо текст документа обЉавЪеног на саЉту ѕатриархи€.ru.

***

—вети јрхиЉереЉски —абор –уске ѕравославне ÷ркве

(2-5. фебруар 2013. године)

—тав –уске ѕравославне ÷ркве у вези с актуелним еколошким проблемима

÷ело човечанство сноси одговорност за стаЬе природе Ц ЅожиЉе творевине.  оришЮеЬе ресурса и загаРеЬе човекове средине у ситуациЉи пораста броЉа становника на планети чини изузетно актуелним питаЬе о солидарним напорима свих народа у очуваЬу различитих облика живота, о домаЮинском коришЮеЬу природних ресурса и спречаваЬу еколошких катастрофа изазваних Ъудском делатношЮу.

ѕад прародитеЪа у грех изазвао Ље поремеЮаЉ у првосазданоЉ природи. —вето ѕисмо сведочи о томе: „£ер се твар покори пропадЪивости (не од своЉе воЪе него за воЪу оног коЉи Ље покори)“ (–им. 8, 20). «агаРиваЬе и уништаваЬе природе представЪа директну последицу Ъудског греха, Ьегово видЪиво оваплоЮеЬе. –азноврсне поЉаве греховног односа према природи карактеристичне су за савремено „потрошачко друштво“, коЉе за главни циЪ има стицаЬе добити. £едина могуЮност за обнавЪаЬе здравЪа природе састоЉи се у духовном препороду личности и друштва, у истински хришЮанском, аскетском односу човека према сопственим потребама, у обуздаваЬу страсти, у доследном самоограничеЬу. √лавне одредбе позициЉе –уске ѕравославне ÷ркве у вези с проблемима очуваЬа живе природе и човекове средине садрже се у ќсновама социЉалне концепциЉе (део XIII, „÷рква и проблеми екологиЉе“) и у ќсновама учеЬа о достоЉанству, слободи и правима човека (део III.5).

–уководеЮи се заповешЮу ЅожиЉом за очуваЬе тварног света (1 ћоЉс. 2, 15) и бринуЮи се о духовном и физичком здравЪу човека, –уска ѕравославна ÷рква своЉом дужношЮу сматра да и у будуЮе учествуЉе у разматраЬу еколошких питаЬа, као и да ради на овом попришту у сарадЬи са свима онима коЉи су забринути због стаЬа природне околине, размишЪаЉуЮи о очуваЬу здравЪа и нормалном животу Ъуди.

1. Ѕогословско осмишЪаваЬе еколошких питаЬа

–уска ѕравославна ÷рква, исповедаЉуЮи библиЉско учеЬе о односима измеРу човека и тварног света, спремна Ље да дâ своЉ допринос осмишЪаваЬу основа погледа на свет везаних за еколошка истраживаЬа и еколошку делатност.

÷рква сведочи о Љединству света коЉи Ље Ѕог створио и нуди целовиту слику Ъудског постоЉаЬа. ќва мисао истиче разлику измеРу теоцентричког погледа на свет и позициЉа хуманистичког антропоцентризма, коЉи човекову средину посматра као извор „егоистичке и неодговорне потрошЬе“ (ќснове социЉалне концепциЉе –уске ѕравославне ÷ркве, XIII.4) и од паганског боготвореЬа природе, коЉе се понекад сЉедиЬуЉе с покушаЉима да се она узнесе изнад човека, да се прогласи самодовоЪном, а Ъудски напори на Ьеном преображаЉу Ц непотребнима.

–еч ЅожиЉа учи да Ље свет око нас дом, коЉи Ље √оспод створио и у коЉем Ље настанио човека (1 ћоЉс. 1, 28). «бог тога Ље човек домаЮин створеног света и ниЉе позван да се клаЬа природи, веЮ само “ворцу (–им. 1, 25). ƒобар однос човека према природи испуЬен свештеним страхом заснива се на дубокоЉ свести о томе да Ље Ѕог свет и све живо у Ьему створио као добро (1 ћоЉс. 1, 8-25). «аЉедно са светим пророком ƒавидом сваки човек може да ускликне: „£ер си ме развеселио, √осподе, делима —воЉим, с дела руку “воЉих радуЉем се“ (ѕс. 92, 4).

” светлости —ветог ѕисма еколошка делатност се схвата као од √оспода заповеРено опхоРеЬе човека према тварном свету. Ѕог Ље благословио човека да користи материЉална добра ради одржаваЬа свог телесног живота (1 ћоЉс. 1, 29).  Ьига ѕостаЬа такоРе сведочи о томе да Ље √оспод открио човеку могуЮност да спознаЉе и проучава творевину, Љер Ьено поседоваЬе и управЪаЬе Ьом (1 ћоЉс. 1, 28) у складу са замислом ЅожЉим ниЉе могуЮе без познаваЬа природних закона. ѕосебан значаЉ за исправно схватаЬе човековог места у ¬асеЪени има библиЉско учеЬе о владавини човека над светом коЉи Ље Ѕог створио и коЉи треба да буде у складу са сведобрим стваралаштвом “ворца ¬асеЪене, Љер Ље човек створен по образу ЅожиЉем. ѕреподобни ава ƒоротеЉ пише: „„уваЉмо сви нашу савест у свему: у односу према Ѕогу, према ближЬем и према стварима.“ Куди су позвани на стваралачко учествоваЬе у животу творевине, на Ьену заштиту и очуваЬе: „» узевши √оспод Ѕог човека намести га у врту едемском, да га ради и да га чува“ (1 ћоЉс. 2, 15).

£една од последица грехопада првих Ъуди био Ље поремеЮаЉ односа коЉе Ље меРу Ьима и природом установио Ѕог. „овек Ље пре свега почео да се руководи егоистичним и потрошачким побудама. «ато еколошка делатност неЮе постиЮи жеЪене резултате уколико Ъуди не буду тежили ка томе да превладаЉу своЉе отуРеЬе од Ѕога и да живе по Меговим заповестима.

”зимаЉуЮи у обзир важност еколошких питаЬа, у наЉвишим црквеним школским установама треба развиЉати истраживаЬа о меРусобноЉ повезаности човека и тварног света, а такоРе треба разматрати еколошку тематику на црквеним научно-практичним форумима. — братским ѕомесним ѕравославним ÷рквама треба богословски размотрити проблеме екологиЉе, а такоРе треба размеЬивати искуства у овоЉ области у меРухришЮанском и меРурелигиозном диЉалогу. ѕриликом разматраЬа еколошких питаЬа ÷рква пореди богословско учеЬе са савременим научним подацима о свету, узима у обзир приступе научних дисциплина еколошког профила и Љавно мЬеЬе.

2. ЋитургиЉски живот ÷ркве и екологиЉа

÷рква не призива благодат —ветог ƒуха само на човека, веЮ и на цео свет коЉи га окружуЉе. Ѕожанска ≈вхаристиЉа освеЮуЉе тварни космос. ѕлодови земЪе и дела Ъудских руку Ц хлеб и вино Ц деЉством —ветог ƒуха претвараЉу се у ’ристово “ело и  рв освеЮуЉуЮи вернике. ќсвеЮеЬе водене стихиЉе, коЉе се обавЪа на ЅогоЉавЪеЬе, отвара нове перспективе за материЉално биЮе: освеЮена вода постаЉе света вода, „коЉа води у живот вечни“. ÷рква се увек молитвом и радом одазивала на догаРаЉе коЉи захтеваЉу сарадЬу човека и природе и на ситуациЉе у коЉима су природне стихиЉе постаЉале неприЉатеЪске за човека. ÷рква се свакодневно моли „о благорастворениЉи воздухов, о изобилиЉи плодов земних“ („за благораствореЬе ваздуха, за изобиЪе плодова земаЪских“), обавЪаЉу се и посебне молитве за Ъуде коЉи раде на земЪи, за избавЪеЬе од природних непогода и од штеточина.

” условима еколошких криза и катастрофа Ъудима Ље краЉЬе потребна молитвена помоЮ. —матрамо да Ље важно издаваЬе постоЉеЮих, прилагоРених и нових текстова молебана у коЉима се ЅожиЉа помоЮ призива за обавЪаЬе поЪопривредне делатности, као и за различите послове усмерене на очуваЬе човекове околине.  ао допуна постоЉеЮих могу бити написани богослужбени текстови и поЉединачне молитве, коЉе се узносе за време природних непогода и техногених катастрофа.

3. ≈колошко васпитаЬе

–уска ѕравославна ÷рква тврди да човек меЬа свет око себе у складу са своЉим унутрашЬим светом и због тога преображаЉ природе треба да почне од превладаваЬа духовне кризе човечанства.

–еалну алтернативу потрошЬи представЪа хришЮански живот. ѕравославЪе учи да се у Ъудима васпитава умереност и уздржаност у задовоЪеЬу животних потреба, одговорност за сопствена дела, одрицаЬе од сувишних ствари, измеРу осталог, и од небрижЪивог коришЮеЬа намирница, затим, поштоваЬе према потребама других Ъуди и схватаЬе важности духовних вредности за сваког човека.

ѕример чуварног и целомудреног односа према околини често су представЪали православни манастири у коЉима се одвиЉала плодна сарадЬа добре Ъудске воЪе и освеЮуЉуЮе силе ЅожиЉе, укЪучуЉуЮи и област поЪопривредне делатности.

“реба подстицати укЪучиваЬе свештенослужитеЪа у изучаваЬе основа екологиЉе као науке и закона функционисаЬа биосфере. —матрамо да Ље за васпитаваЬе деце и омладине у духу одговорности за стаЬе природе неопходно сврсисходно увоРеЬе тема хришЮанске еколошке етике у црквене, а по могуЮству и у световне образовне и васпитне програме, помоЮ у увоРеЬу еколошке тематике у круг научно-педагошке делатности високошколских установа, школа за веронауку, православних кампова, као и у додатно духовно образоваЬе и курсеве за преквалификациЉу. ѕожеЪна Ље и организациЉа специЉалних црквених курсева и образовних програма коЉи обЉашЬаваЉу православно виРеЬе еколошке проблематике студентскоЉ и научноЉ Љавности, а такоРе су пожеЪни редовни теоретски и практични часови екологиЉе за децу и одрасле.

4. ”чествоваЬе ÷ркве у еколошкоЉ делатности

—вештенослужитеЪи и мирЉани се позиваЉу на активно деловаЬе у правцу заштите природне околине. ќва делатност пре свега треба да буде усмерена на сведочеЬе о томе да Юе само уздржаност, поштоваЬе према другима и одговорност у сваком човеку, коЉи се засниваЉу на свесном испуЬеЬу заповести ЅожЉих, омогуЮити човечанству да савлада настале еколошке проблеме.

ѕравославни верници се позиваЉу да помогну у развоЉу и увоРеЬу технологиЉа и начина управЪаЬа привредом, ориЉентисаних на што Ље могуЮе брижЪивиЉи однос према природноЉ средини.

≈колошки проблем може бити издвоЉен као посебан правац у епархиЉском и парохиЉском раду. “ема екологиЉе се може разматрати као компонента пастирског, мисионарског, социЉалног и омладинског служеЬа. ¬елики потенциЉал за практичну реализациЉу православног приступа екологиЉи поседуЉу манастири и парохиЉе коЉи у живот заЉеднице укЪучуЉу и бригу о природи. –азвоЉ еколошки безопасне аграрне производЬе у манастирима и у сеоским парохиЉама треба да послужи као пример рационалног коришЮеЬа природе поЪопривредним добрима у околини.

5. —арадЬа с друштвеним, државним и меРународним институциЉама у области екологиЉе

” раду на очуваЬу природе –уска ѕравославна ÷рква Ље отворена за диЉалог и сарадЬу с друштвеним, државним и меРународним институциЉама. ѕритом ÷рква истиче да се питаЬима екологиЉе не сме манипулисати уз коришЮеЬе ове теме као инструмента у политичкоЉ борби и економскоЉ конкуренциЉи или као начина за задовоЪеЬе користоЪубивих интереса поЉединаца и друштвених група. ” случаЉевима такве врсте ÷рква задржава право да се уздржи од сарадЬе у еколошким и мешовитим проЉектима. ÷рква такоРе задржава право да критички оцеЬуЉе деловаЬе државних власти, меРународних организациЉа и друштвених и научних структура коЉе могу имати негативан утицаЉ на природу, дакле Ц и на здравЪе и живот човека.

ѕосебну важност има диЉалог ÷ркве са стручЬацима и руководиоцима од коЉих зависи доношеЬе одлука о стратегиЉи градског, поЪопривредног, индустриЉског и екстрактивног развоЉа, као и помоЮ у истраживаЬима у области уштеде ресурса, развоЉа и увоРеЬа еколошки чистих технологиЉа, проналажеЬа алтернативних извора енергиЉе, очуваЬа функциЉа природних система за формираЬе животне средине.

≈пархиЉе, намесништва и парохиЉе могу потписивати споразуме о сарадЬи с регионалним и локалним структурама чиЉа Ље делатност усмерена на заштиту природне околине.

” оквиру сарадЬе с државом и друштвом у вези с питаЬима екологиЉе ÷рква Ље отворена да:

 • учествуЉе на форумима, конференциЉама и сусретима еколошког усмереЬа, да упознаЉе све заинтересоване стране са своЉим схватаЬем еколошких проблема и постоЉеЮим искуством у Ьиховом решавЬу;
 • даЉе оцену друштвено значаЉних економских проЉеката коЉи утичу на стаЬе живе природе и човекове околине;
 • реализуЉе заЉедничке проЉекте с друштвеним, државним и меРународним структурама;
 • активно развиЉа црквено присуство у друштвеном и научном еколошком раду на меРународном, националном и регионалном нивоу;
 • учествуЉе у изради, разматраЬу и спровоРеЬу информационих, образовних и васпитних програма коЉи имаЉу еколошку компоненту, као и закона и других нормативних аката коЉи се у овоЉ или оноЉ мери тичу питаЬа екологиЉе.

” диЉалогу с представницима друштва, државе и меРународних организациЉа –уска ѕравославна ÷рква сматра своЉом дужношЮу да помогне у томе да се у Ъудима коЉи припадаЉу различитим социЉалним, етнокултурним, узрасним и професионалним заЉедницама развиЉа осеЮаЬе солидарне одговорности за очуваЬе ЅожиЉе творевине и да подржи Ьихов рад у овом правцу.

—а руског ћарина “одиЮ

07 / 02 / 2013

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0