Srpska

ћартовски погром 2004-2014. - ƒесет година касниЉе

††††

ќбележаваЬем десетогодишЬице од мартовског погрома 2004. желимо, ко зна коЉи пут, да скренемо пажЬу меРународноЉ и домаЮоЉ Љавности о некажЬивости злочина над Ъудима и баштином данас сем, ако за то не постоЉи интерес неких споЪашЬих политичких и воЉних центара моЮи.

ѕитаЬе културних идентитета на  осову и ћетохиЉи у непосредноЉ Ље вези с препознаваЬем и опредеЪеЬем аутентичних баштиника на  осову и ћетохиЉи у дужем временском периоду. ѕостоЉеЮи културни идентитети нису настали истовремено. —ходно томе, статус баштиника условЪен Ље конкретним стваралаштвом народа коЉи су живели и данас живе на  осову и ћетохиЉи. —рпски народ и —рпска православна црква баштине наЉброЉниЉе и наЉзначаЉниЉе културно наслеРе и оно Ље недеЪиво по било ком основу.  ада Ље реч о албанском културном наслеРу неизбежно се намеЮе питаЬе да ли Ље албанска етничка заЉедница баштиник свеукупног културног наслеРа исламске провениЉенциЉе? јко отоманско културно наслеРе на  осову и ћетохиЉи датира пре досеЪаваЬа албанског становништва на те просторе и ако се зна да Ље процес исламизациЉе текао поступно, оправдано Ље поставити питаЬе Ц да ли албанско становништно може бити баштиник отоманског културног наслеРа чак и када су, после примаЬа ислама, за верске обреде користили веЮ постоЉеЮе отоманске богомоЪе? » ниЉе реч само о верским обЉектима.

≈видентне су претензиЉе албанске етничке заЉеднице на  осову и ћетохиЉи да за потребе утемеЪеЬа тзв. државе  осово испослуЉу статус новог културног идентитета коЉи би сада, исто тако Љеднозначно и линеарно, апсорбовао и хришЮанско, посебно наслеРе —рба на  осову и ћетохиЉи. —матраЉуЮи себе за Љедине баштинике исламског наслеРа и упорним своЉатаЬем српског културног наслеРа настоЉе да баштину подведу под окриЪе тзв. косоварског културног наслеРа. “а агресивна политика, лишена свих цивилизациЉских тековина, у заштити културног наслеРа допринела Ље да се на очиглед светске Љавности у континуитету уништава Љедан од наЉзначаЉниЉих драгуЪа европског средЬовековног наслеРа.

ћартовски погром над српским народом, српским културним наслеРем и српским гробЪима на  осову и ћетохиЉи по свом интензитету и екстремизму садржи сва обележЉа етноцида. ƒанс, десет година од ѕогрома, суочавамо се с чиЬеницом да последице овог нецивилизациЉског чина и даЪе траЉу без изгледа за суштинске промене у заштити националног и културног идентитета —рба на  осову и ћетохиЉи.

ѕодсеЮамо, да Ље после рата 1999. године –езолуциЉом —авета безбедности ”ЉедиЬених нациЉа 1244, додеЪен мандат ћисиЉи ”Ќ (”Ќћ» ) коЉи Ље требало да гарантуЉе и штити универзалне вредности и неотуРива права свих граРана у ѕокраЉини без обзира на националну или верску припадност. “ако Ље заштита слободе и безбедности Ъудских живота на  осову и ћетохиЉи постала обавеза Љавне меРународне власти - јдминистрациЉе ”Ќћ»  и меРународних воЉних снага -  ‘ќ–. “а обавеза Ље, нажалост, Љош Љуна 1999. године и касниЉе, до марта 2004. године, драстично нарушена. ѕреко две стотине двадесет хиЪада —рба и припадника других неалбанских етничких заЉедница изгнано Ље с  осова и ћетохиЉе, више од 120 хришЮанских светиЬа и споменика културе и неутврРен броЉ надгробних споменика, девастирано Ље и уништено.

»зостанак адекватне заштите основних Ъудских права српског народа као и заштите српског културног наслеРа у складу с мандатом ћисиЉе ”Ќ, охрабрио Ље албанске екстремисте и терористе да наставе на Љош бруталниЉи начин убиЉаЬе и протериваЬе српског народа и затираЬе свих сведочанстава о постоЉаЬу српског културног идентитета на  осову и ћетохиЉи. «а само два дана, од 17- 19. марта 2004. године, протерано Ље преко 4.000 —рба, запаЪено преко 800 српских домова, уништено и оштеЮено 35 православних храмова и споменика културе, убиЉено неколико десетина недужних Ъуди и раЬено више стотина лица укЪучуЉуЮи и припаднике меРународних власти на  осову и ћетохиЉи. » у овом случаЉу, као по правилу, оваЉ стравични злочин ниЉе примерено политички осуРен нити су непосредни налогодавци и извршиоци кривично процесуирани у складу с меРународним правом.

«а боЪе разумеваЬе садашЬег статуса културног наслеРа као и могуЮности за заштиту и одрживи развоЉ српског културног идентитета на  осову и ћетохиЉи, потребно Ље имати релевантна сазнаЬа о природи српско-албанских односа у дужем временском периоду. ќве односе могуЮе Ље чиЬенично пратити од времена када су ова два народа дошла у позициЉу да деле исти животни простор. ѕотребно Ље нагласити да Ље реч о простору коЉи данас називамо  осово и ћетохиЉа. ќсовна карактеристика тих односа Љесте да су били током читаве историЉе супротставЪени, често неприЉатеЪски. “акви односи су у континуитету подстицани и усмеравани са стране различитих споЪашЬих центара моЮи и то редовно на штету српског народа.

ѕрвo драстичниЉе нарушаваЬе српско-албанских односа догодило се после отоманских осваЉаЬа и с маЬим прекидима траЉе до данас. ќсновни подстрекач лоших српско-албанских односа Љесте претензиЉа јлбанаца да овладаЉу српским животним и националним простором на  осову и ћетохиЉи. ѕосле ¬еликог аустриЉско-турског рата краЉем 17. века долази до масовне колонизациЉе албанских племена праЮене репресалиЉама и злочина према хришЮанском народу. ЌеподношЪиви услови живота присилили су значаЉан броЉ —рба на егзодус познат као ¬елика сеоба —рба 1690. године. »сте или сличне несреЮе пратиле су српски народ на  осову и ћетохиЉи све до наЉновиЉег прогона —рба 1999. године, нажалост, у присуству меРународних воЉних и цивилних власти. јко Ље пустоносни турски поход отворио границу албанским усеЪеницима, онда Юе ратни догаРаЉи 1999. године бити одлучуЉуЮа фаза варварског пустошеЬа српске супстанце у средишту српске државности и културе развиЉане од —редЬег века до данас. ”раво, пред очима меРународних институциЉа уништено Ље преко 150 споменика културе српске провениЉенциЉе.

 ратка оцена карактера српско-албанских односа сигурно неЮе задовоЪити све оне коЉи су заинтересовани за дубЪе и обЉективниЉе сагледаваЬе овог изузетно комплесног питаЬа. «ато указуЉемо на богату изворну граРу, односно, броЉне научне публикациЉе како домаЮих тако и иностраних аутора. “акоРе, у корисну литературу убраЉамо и извештаЉе путописаца коЉи на основу непосредних сазнаЬа доносе своЉа запажаЬа и оцене о многим догаРаЉима од значаЉа за свеобухватниЉе разумеваЬе не само српско-албанских односа, веЮ и ширих политичких процеса коЉи су се неминовно рефлектовали на српско-албанске односе са свим негативним последицама.

ѕосебну пажЬу желимо да усмеримо на оне политичке процесе на  осову и ћетохиЉи коЉи су обележили другу половину 20. и почетак 21. века чиЉи смо савременици и непосредни сведоци. –еч Ље о континуитету политизациЉе меРунационалних односа све у циЪу позиционираЬа албанизоване политичке олигархиЉе на  осову и ћетохиЉи према институциЉама тадашЬе —авезне државе £угославиЉе, посебно према институциЉама –епублике —рбиЉе у чиЉем саставу Ље ѕокраЉина  осово и ћетохиЉа. —талним наглашаваЬем наводне обесправЪености јлбанаца у £угославиЉи, односно у —рбиЉи, а у чему су поЉедине иностране владе виделе своЉ интерес и потпомогле интернационализациЉу албанског питаЬа, утрт Ље пут сатанизациЉи српског народа и тако Ље у свет одлазила црно бела слика о меРунационалном сукобу на  осову и ћетохиЉи.

«ашто инсистирамо на обЉективном сагледаваЬу и представЪаЬу политичких процеса на  осову и ћетохиЉи, посебно, у времену чиЉи смо савременици? ѕре свага, зато што су ти догаРаЉи део наших живота, догаРаЉи коЉи су оставили трауматичне и траЉне последице како на поЉединце и породице, тако и на свеукупно стаЬе српског народа, посебно на простору  осова и ћетохиЉе.

—тиче се утисак да меРународна и домаЮа научна и шира Љавност Љош нису спремне да демистификуЉу учинке диктатуре £осипа Ѕроза коЉа Ље под геслом „братства и Љединства“ у ондашЬоЉ £угославиЉи у институционалном и уставноправном смислу, свела државност —рбиЉе на ниво посматрача без права гласа. »лустративан пример Ље чиЬеница да Ље ѕокраЉинска скупштина имала могуЮност утицаЉа на одлуке —купштине —рбиЉе, док —купштина –епублике —рбиЉе ниЉе имала никакав политичко-правни инструмент да утиче или оспори било коЉу одлуку —купштине  осова и ћетохиЉе. “аква анахрона политичка стварност омогуЮила Ље маЉоризациЉу албанске веЮине над српским народом и другим етничким заЉедницама и уз примену тзв. националног кЪуча коЉи се кретао до 9:1 у корист јлбанаца, убрзала Ље процес албанизациЉе живота на  осову и ћетохиЉи. ” створеном политичком амбиЉенту у коЉем Ље великоалбански сепаратистички покрет изашао из илегале и ступио на политичку сцену 1968. године, дошло Ље до увеЮаЬа скале притисака на —рбе. ѕоследице су се одражавале на масовна исеЪаваЬа с  осова и ћетохиЉе, уништаваЬа споменичког наслеРа и рушеЬе надгробних споменика и других обележЉа. ƒаЪе, уследило Ље потискиваЬе српског Љезика и писма из службене употребе, као и преименоваЬе географских назива и топонима. „ак ни равноправан статус српског и албанског Љезика ниЉе био могуЮ. ”клаЬаЉуЮи доследно симболе државе £угославиЉе, односно –епублике —рбиЉе, у употребу су уведена државна обележЉе суседне државе јлбаниЉе.

Ќапред изнето чиЬенично стаЬе Ље проверЪиво. Ќе чини ли се логичним да матична држава заштити уставноправни поредак и сигурност свих своЉих граРана на  осову и ћетохиЉи, а што се и догодило 1989. године. ћеРутим, великоалбански сепаратистички покрет ниЉе устукнуо, нити одустао од идеЉе велике јлбаниЉе. «ато Юе после 1989. године систематски прогон —рба заменити стратегиЉом ствараЬа паралелних албанских институциЉа власти. “ада веЮ интернационализовано „албанско питаЬе на  осову и ћетохиЉи“ ишло Ље у прилог новонасталим политичко-безбеденосним околностима за коЉе Ље добиЉена подршка одреРених меРународних политичких и воЉних центара моЮи. —тратешки интереси су однели превагу над меРународним правом и ратни сукоб Ље био неизбежан. ƒанас видимо да опциЉа рата ниЉе донела правично решеЬе вишевековног српско-албанског конфликта. ƒаЪе коришЮеЬе двоЉних стандарда утицаЉних меРународних фактора и задржаваЬе црно-беле слике у Љавности, редовно на штету српске стране, не само да ниЉе одрживо решеЬе, веЮ Ље понижаваЉуЮе и онеспокоЉаваЉуЮе за све Ъуде коЉи демократиЉу и правду доживЪаваЉу као наЉвише достигнуЮе цивилизованог света.

ќ кршеЬу Ъудских права српског становништва на  осову и ћетохиЉи, атаци на живот и српску имовину у последЬе две године

Ќа простору  осова и ћетохиЉе, пуних десет година након погрома над српским становништвом 17. марта 2004, када Ље погинуло неколико десетина граРана, 900 Ъуди претучено и тешко повреРено, око 4.000 протерано из своЉих домова, 935 неалабанских куЮа запаЪено и оштеЮено, 6 градова и 10 села етнички потпуно очишЮено, насиЪе не престаЉе. ƒа етничко угЬетаваЬе не ЉеЬава, укрос отвореном преговарачком процесу у Ѕриселу и тежЬи ка меРуетничком помиреЬу, сведочи велики броЉ напада усмерених према српском становништву и српским историЉским, културним и духовним тековинама.

2012. √ќƒ»Ќј

6. Љануара. Ц јлбански екстремисти блокирали приступ манастиру ƒечани, каменовали колону возила са председником —рбиЉе и малтретирали вернике.

21. Љануара. Ц  осовска поверилачка агенциЉа наЉавила Ље да Юе приватизовати √осподарску куЮу Ц сараЉ, важан културно историЉски споменик —рба у ¬еликоЉ ’очи, општина ќраховац.

14. фебруара. Ц ќпЪачкана црква —в. ЌиколаЉа у  осовскоЉ  аменици.

25. фебруара. Ц ” акциЉи специЉалне Љединице  осовске полициЉе на простору општине √Ьилане ухапшено шесторо —рба и испоЪене бруталности према цивилима меРу коЉима су седамдесетогодишЬи ∆ивоЉин —тоЉановиЮ из Ўилова и Љедно малолетно дете.

3. марта. Ц ќбиЉена и оскрнавЪена православна црква —в. √еоргиЉа у селу —танишор, у  осовском поморавЪу.

31. марта. Ц Ќа манастирском зиду ¬исоких ƒечана освануо натпис „—воЉина UCK“, као подршка намери албанских власти да изграде саобраЮаЉну магистралу преко земЪишта српског манастира из 14. века.

4. априла. Ц ” селу ѕеЉчиЮ, у области —редска, из ватреног оружЉа пуцано на православни храм ”спеЬа ѕресвете Ѕогородице са почетка 18. века.

5. априла. Ц ѕоруке мржЬе исписане на зиду цркве —в. апостола ѕетра и ѕавла у селу Ѕрод, општина Ўтрпце.

12. маЉа. Ц »нцидент у горЬем, српском делу ќраховца, коЉи Ље изазвао албански младиЮ дошавши са аутоматском пушком у рукама и пиштоЪем за поЉасом у српски део града, малтретирао и застрашивао —рбе на коЉе Ље наишао.

13. Љуна. Ц ћонах манастира ÷рна –ека ћитрофан ЅулаЉиЮ претучен у Љужном делу  осовске ћитровице.

28. Љуна. Ц ” одвоЉеним инцидентима повреРено више од тридесет —рба; двадесет особа повреРено Ље у сукобу са припадницима  осовске полициЉе на прелазу ћердаре, а при нападу на аутобусе коЉи су, у повратку са √азиместана, пролазили кроз ѕриштину повреРено 16 путника.

7. Љула. Ц ѕронаРена тела двоЉе мртвих —рба у повратничком селу “алиновц код ”рошевца.

19. Љула. Ц ќскрнавЪена и опЪачкана црква —в. јрханРела ћихаЉла у ЎтимЪу.

21. Љула. Ц Ќови апад на храм —ветог јрхангела ћихаила у ЎтимЪу, са храма Ље однет оловни кров и продат на отпаду.

30. Љула. Ц –егионална дирекциЉа  осовске полициЉе донела одлуку да од 26. 7. 2012. преузима просториЉе ÷ентра за мир и толеранциЉу у ѕриштини, коЉи постоЉи од 1999.године, и у чиЉем оквиру Ље радила амбуланта у коЉоЉ су —рби, коЉи су остали да живе у ѕриштини (Ьих 40-так од 40.000 колико их Ље раниЉе живело у том граду), добиЉали основне медицинске услуге.

2. августа. Ц Ќапад на српске повратнике у селу √рабац, општина  лина.

8. августа. Ц ќсамдесетогодишЬи —рбин претучен код села ѕасиЉане. ѕуцЬи на српске повратнике у ∆ачу код »стока.

14. августа. Ц Ѕачена експлозивна направа на српски ресторан „“иха ноЮ“ у северном делу  осовске ћитровице.

15. августа. Ц —рбин ћилош „укиЮ (65) претучен у центру ѕеЮи.

16. августа. Ц ” –акановцу код Ўтрпца оскрнавЪен споменик српским родоЪубима стреЪаним 1944. године.

28. августа. Ц ќко 60 расеЪених —рба из ћушутишта код —уве –еке, коЉи су посетили порушене домове и имаЬе, узнемирила Ље снажна експлозиЉа након литургиЉе одржане на рушевинама сесоске цркве.

30. августа. Ц ” селу ∆ач, општина »сток, каменована куЮа —рба повратника.

5. септембра. Ц Ѕачена експлозивна направа у двориште куЮе др ћилана £аковЪевиЮа у «вечану.

6. септембра. -- ” ЋепосавиЮу бачена експлозивна направа у двориште породичне куЮе ЅоЉана £аковЪевиЮа, члана ќпштинског веЮа у истоЉ општини и челне личности —Ќ— у ѕокраЉини.

9. септембра. Ц ѕуцано на шесторицу —рба из ѕасЉана код √Ьилана док су у оближЬоЉ шуми секли дрва за огрев.

10. септембра. Ц ѕуцано на двоЉицу —рба из села ќсоЉане.

20. септембра. Ц  уЮе —рба повратника у селу Ѕича, у општини  лина, поново на мети пЪачкаша.

27. септембра. Ц  аменована зграда —ќ  осовска ћитровица.

2. октобра. Ц Ќа седници —ената ”ниверзитета у ѕриштини предложено да се недовршена српска православна црква у том граду или сруши, или претвори у „музеЉ патЬе косовских јлбанаца“ (извор албански лист „ оха диторе“).

6. октобра. Ц ќскрнавЪено српско гробЪе у ∆ачу.

3. новембра. Ц »стакнута албанска застава на српскоЉ цркви у близини Ўтрпца.

10. новембра. Ц ” општини »сток раЬен ћомир ѕантиЮ; из аутомобила коЉи Ље препречио пут изашао Ље маскирани нападач и пуцао из ватреног оружЉа.

12. новембра. Ц ѕоновни напад на —рбе у —увом ƒолу.

26. новембра. Ц ѕуцЬи на дежурну смену ¬атрогасног дома у северном делу  осовске ћитровице.

28. новембра. Ц  аменована куЮа –алета ѕетрониЉевиЮа у —увом ƒолу надомак  осовске ћитровице.

30. новембра. Ц  аменована ќЎ „ЅраЮа јксиЮ” у ЋипЪану у коЉоЉ се налазио и обЉекат предшколске установе.

19. децембра. Ц «апаЪен аутомобил посланика ƒемократске странке —рбиЉе ћарка £акшиЮа у  осовскоЉ ћитровици, на паркингу испред зграде у коЉоЉ стануЉе.

20. децембра. Ц √рупа албанске деце претукла дечака ћарка —таноЉевиЮа испред ќсновне школе „ƒесанка ћаксимововиЮ“ у  осовскоЉ  аменици.

24. децембра. Ц Ќа улазу у село —уви ƒо каменован аутобус коЉи Ље превозио —рбе из правца  осовске ћитровице.

2013. √ќƒ»Ќј

6. Љанура. Ц јлбански екстремисти покушали да онемогуЮе долазак —рба у храм ѕресвете Ѕогородице у Ааковици ради обележаваЬа ЅадЬег дана.

7. Љанура. Ц ѕосле божиЮне литургиЉе у √рачаници  осовска полициЉа, без стварних разлога, привела девет младиЮа српске националности.

14. Љанура. Ц ѕорушено преко педесет надгробних споменика на српском гробЪу у  осову ѕоЪу.

20. Љанура. Ц ѕорушено 27 надгробних споменика на српском гробЪу у  локоту; демонстрациЉе јлбанаца пред црквом у Ааковици; на зграду општине  осовска ћитровица бачена два „молотовЪева коктела“.

21. Љануара. Ц ќскрнавЪена српска гробЪа у ѕрилужЉу и ѕлеметини; срушен споменик антифашистичкоЉ борби у ¬итини, у присуству  осовске полициЉе; запаЪена куЮа ћиодрага ѕетровиЮа, повратника у село Ѕело ѕоЪе код ѕеЮи; у селу ЅабЪак, измеРу ѕриштине и ”рошевца, група јлбанаца провалила у локалну српску цркву, затим обила и три куЮе сазидане за —рбе повратнике.

22. Љанура. Ц ќштеЮено 7 споменика у српском гробЪу код храма —ветог Ќиколе у ѕриштини, од коЉих неки датираЉу из 1903. године; оскранавЪена четири гроба на српском гробЪу у селу —уво √рло, општина —рбица; домаЮинство браЮе јлександра и ЌебоЉше £овановиЮ из ЅресЉа у општини  осово ѕоЪе нападнуто са два „молотовЪева коктела“.

23. Љануара. Ц ƒвоЉица јлбанаца из «аблаЮа пуцала су на жену у селу ќсоЉане.

24. Љануара. Ц ѕоломЪени надгробни крстови у —увом √рлу, општина »сток; припадница  осовске полициЉе оптужили свештенике у храму —в. Ќиколе у ѕриштини да су сами ломили гробЪанска обележЉа.

29. Љануара. Ц ѕротести против одлуке ¬рховног суда  осова да потврди имовинска права манастира ¬исоки ƒечани.

1. фебруара. Ц ” току три дана обиЉене две српске цркве Ц у Ўтрпцу и Ѕиначу код ¬итине.

2. фебруара. Ц ѕоново обиЉена црква у  локоту, у  осовском поморавЪу.

3. фебруара. Ц ќбиЉена и оскрнавЪеЬа српска црква у ƒоЬоЉ Ѕудризи ког √Ьилана, четврти пут у протеких недеЪу дана.

4. фебруара. Ц –аЬено двоЉе српске деце у бомбашком нападу у ЅошЬачкоЉ махали,  осовска ћитровица.

8. фебруара. Ц  осовска полициЉа и  ‘ќ– кордонима спречили покушаЉ албанских екстремиста да блокираЉу манастир ¬исоки ƒечани.

9. фебруара. Ц ќрганизатори демонстрациЉа код ¬исоких ƒечана прете да Юе упасти у манастирско имаЬе.

17. фебруара. Ц ” насеЪу ЅошЬачка махала у  осовскоЉ ћитровици, из два возила у покрету, окиЮена албанским заставама, бачене две експлозивне направе на куЮу —лободана ћашиЮа, прогнаника из »стока.

18. фебруара. Ц ” општини Ўтрпце, на путу од куЮе до школе, група јлбанаца претукла ѕетра »вановиЮа (9 година), ученик треЮег разреда из села ƒоЬа ЅитиЬа.

20. фебруара. Ц Ќа путу  осовска ћитровицаЦ—уви ƒо у селу ћуаРере, настаЬено јлбанцима, каменован комби коЉи Ље превозио Раке српске националности.

24. фебруара. Ц Ќапад на зграду филиЉале –епубличког фонда за пензиЉско и инвалидско осигураЬе у  осовскоЉ ћитровици.

5. марта. Ц ƒетонациЉа експлозивне направе поставЪене поред мотела „Ѕели двор“ у северном делу  осовке ћитровице.

20. марта. Ц —рушена два надгробна споменика у српском селу —куланево, у општини ЋипЪан.

7. априла. Ц  аменоване су просториЉа —рпске напредне странке у  осовскоЉ ћитровици.

11. априла. Ц Ќапад ручним бацачем на куЮу ∆арка АуриЮа у »стоку.

13. априла. Ц Ѕачена експлозивна направа на куЮу породице АаковиЮ у насеЪу  олониЉа у «вечану.

16. априла. Ц ѕуцЬава на зграду –адио- олашина у «убином ѕотоку.

23. априла. Ц ”ченици осмог разреда ‘илип «дравковиЮ и √оранац јлбин Ўерифи избодени ножем у леРа од стране јлбанаца у насеЪу ЅошЬачка махала у северном делу  осовске ћитровице.

7. маЉа. Ц ” васкршЬоЉ ноЮи група албанских екстремиста узвикивала антисрпске пароле пред српском црквом у Ааковици.

3. Љуна. Ц  аменована куЮа –адоЬе ћагиЮа, повратника у селу √рабац, општини  лина.

18. Љуна. Ц ” двориште школе „Ѕранко –адичевиЮ“ у  осовскоЉ ћитровици бачена Ље експлозивна направа.

28. Љуна. Ц јлбанци каменовали аутобусе са —рбима коЉи су се враЮали у √рачаницу са прославе ¬идовдана на √азиместану.

26. августа. Ц ћаскирани нападачи претукли ћарка —танковиЮа из √орЬег  усца код √Ьилана.

13. септембра. Ц ѕроваЪен храм —в. —паса у ѕризрену, 14. век.

2. октобра. Ц јлбанаци вербално напали оца ƒионисиЉа, монаха манастира —вети ¬рачи у «очишту; командир полициЉске станице ќраховац оптужио монаха да провоцира децу.

5. октобра. Ц ѕеторо —рба у селу √оЉбуЪа, општина ¬учитрн, нападнуто од веЮе групе јлбанаца из суседног села ћироче.

8. октобра. Ц ” повратничком селу Ѕело ѕоЪе код ѕеЮи запаЪена Ље куЮа —лавомира √рубановиЮа.

8. октобра. Ц  аменована некадашЬеа зграда —ќ  осовска ћитровица.

19. октобра. Ц ” северном делу  осовске ћитровице на терасу Ќинослава АериЮа бачена Ље бомба.

19. октобра. Ц ƒвоЉица јлбанаца напала деветнаестогодишЬег младиЮа српске националности у северно делу  осовске ћитровице, у мултиетничком насеЪу ЅошЬачка махала.

30. октобра. Ц  осовска полициЉа привела троЉицу радника, запослених у српским институциЉама у ѕартешу, током посете кориснику социЉалне помоЮи, и одредила им притвор од 48 сати.

19. новембра. Ц ќсновноЉ школи „ЅраЮа јксиЮ“, у селу —уви ƒо код ЋипЪана данима се искЪучуЉе електрична струЉа.

26. новембра. Ц ” полициЉску станицу у √Ьилану приведен без образложеЬа «оран —тоЉановиЮ из ѕасЉана, члан бирачког одбора испред √раРанске инициЉативе „—рпска“.

27. новембра. Ц  осовске полициЉске службе привеле на инфомативни разговор Ќенада ‘илиповиЮа, носиоца листе √раРанска инициЉатива „—рпска“ у Ўтрпцу и двоЉе активиста „—рпске“, £улиЉана ƒобросавЪевиЮ и ћилан –усимовиЮ.

10. децембра. Ц ѕокушаЉ краРе два трактора у повратничком селу  ош код »стока, власништво породица ќбрадовиЮ и —авиЮ.

13. децембра. Ц ѕрипадници специЉалне Љединице  осовске полициЉе –ќ—” упали у куЮе —лаРана ћладеновиЮа и ƒрагана ћаксимовиЮа у ѕасЉану, активиста √раРанске инициЉативе „—рпска“, на основу наводне доЉаве да поседуЉу илегално оружЉе.

29. децембра. Ц ћинистарства образоваЬа  осова донело одлуку о рушеЬу школе у селу ƒраЉчиЮи, општна ѕризрен, основане пре више од Љедног века, у коЉоЉ се настава одвиЉала на српском Љезику.

2014. √ќƒ»Ќј

6. Љануара. Ц ƒве стотине албанских демонстраната спречило обележаваЬе ЅадЬег дана у Ааковици.

7. Љануара. Ц —рушен споменик српском песнику Ћазару ¬учковиЮу у √орЬем —елу код ѕизрена.

27. Љануара. Ц ”очи великог хришЮанског празника —ветог —аве оскрнавЪена и опЪачкана цркве —вете ѕетке у ЋапЪем —елу код √рачанице.

1. фебруара. Ц Ќапади на имовину —рба повратника; опЪачканa je куЮa ѕредрага —ташиЮа; на куЮи ƒушана ћикиЮа полупани врата и прозори.

3. фебруара. Ц ќпЪачкана црква ѕокрова пресвете Ѕогородице и ѕарохиЉски дом у Ѕабином ћосту код ќбилиЮа.

Ќедвосмислено, сви ови немили догаРаЉи срачунати су на застрашиваЬе маЬинског српског становништва, на спречаваЬе повратка расеЪених лица и притисак на —рбе да „своЉевоЪно“ напусте  осово и ћетохиЉу, и наЉзад затираЬе трагова коЉи сведоче о вевековном животу —рба на овом простору.

ѕосебно забриЬава што се према учесницима у актима физичког и психолошког насиЪа не предузимаЉу адекватне мере нити санкциЉе, нити их осуРуЉе шире окружеЬе, што се може тумачити и као индиректно „одобраваЬе“ притисака на српско становништво.

»нформативна служба —рпске ѕравославне ÷ркве

17 / 03 / 2014

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0