Srpska

ЂЌиЉедна одлука на —абору не може бити донета без –уске ÷рквеї

ћитрополит ¬олоколамски »ларион о припремама за —веправославни —абор

 ако теку припреме за —веправославни —абору, због чега Ље предсаборни процес затвореног карактера, да ли православци од —абора треба да очекуЉу реформисаЬе црквених правила и уЉедиЬеЬе с католицима, - на ова и друга питаЬа портала ѕравославие.Ru одговара митрополит ¬олоколамски »ларион, председник ќдеЪеЬа за споЪне црквене односе.

ћитрополит ¬олоколамский »ларион (јлфеЉев) ћитрополит ¬олоколамский »ларион (јлфеЉев)
††††

Ч ѕрошло Ље веЮ више од годину дана откако Ље обЉавЪен сазив —веправославног —абора 2016. године.  ако протичу припреме за —абор?

Ч ќдлука о одржаваЬу —веправославног —абора Ље донета на —абраЬу поглавара коЉе Ље у марту прошле године одржано у »стамбулу. “ада су постигнути и главни договори о облицима припреме за —абор, коЉи Юе се одвиЉати на основу Љедногласности свих ѕомесних ѕравославних ÷ркава. »змеРу осталог, основана Ље —пециЉална меРуправославна комисиЉа за поновно разматраЬе и редиговаЬе нацрта саборних докумената коЉа су у оквиру предсаборног процеса усвоЉена у току последЬих децениЉа.  омисиЉа се три пута окупЪала на заседЬима, од коЉих су два одржана ове године и до сада Ље веЮ завршила са радом. »пак, комисиЉа ниЉе успела да потпуно испуни мандат коЉи ЉоЉ Ље дат, пошто се рад ниЉе одвиЉао интензивно. “ако да нису сва документа коЉа Ље требало редиговати добила коначну формулациЉу.

Ч  оЉа документа Ље комисиЉа успела да размотри?

Ч –азмотрена су наЉзастерелиЉа документа, пре свега она коЉа се односе на питаЬа меРухришЮанских односа, пошто су се управо у овоЉ области десиле наЉозбиЪниЉе промене у последЬе време. ћноге протестантске заЉеднице су кренуле путем либерализациЉе вероучеЬа и морала, што Ље довело у питаЬе могуЮност и сврсисходност нашег диЉалога с овим заЉедницама. “ако су чланови комисиЉе прогласили застарелима два документа о меРухришЮанскоЉ проблематици коЉа су сачиЬена Љош 80-их година прошлог века. Михов текст Ље у значаЉноЉ мери поново размотрен, скраЮен и обЉедиЬен у Љедан документ скромниЉих размера. »маЉуЮи у виду промене коЉе су се одиграле у свету, комисиЉа Ље такоРе поново размотрила документ посвеЮен доприносу ѕравославне ÷ркве победи хришЮанских идеЉа мира, слободе и братства и укидаЬу расне дискриминациЉе. –азмотрен Ље документ Ђ¬ажност поста и Ьегово поштоваЬе данасї. ќн ниЉе изазвао значаЉниЉе несугласице, Љер се Ьиме само потврРуЉе и систематизуЉе постоЉеЮа пракса ÷ркве, коЉа се раниЉе ниЉе у потпуности одражавала у саборним актима. «атим Ље радне вариЉанте сва три документа размотрио —вети —инод –уске ѕравославне ÷ркве коЉи их Ље предао —инодалноЉ библиЉско-богословскоЉ комисиЉи ради изучаваЬа и израде одговора, као и предлога за Ьихово евентуално поправЪаЬе. ѕредлоге коЉе комисиЉа припреми треба да одобри —вети —инод, а после тога Юе их делегациЉа наше ÷ркве изложити на —веправославном предсаборном саветоваЬу, где Юе наведена документа бити поново размотрена.

Ч ƒа ли Ље тачно да се —абор сазива у циЪу реформисаЬа црквених правила и уЉедиЬеЬа православаца и католика?

Ч «а овакве тврдЬе коЉе, нажалост, намерно шире неки информативни ресурси, нема никаквих основа. «аправо, питаЬа као што су укидаЬе или слабЪеЬе постова, укидаЬе монаштва, други брак клирика, ожеЬени епископат, прелазак свих ѕомесних ÷ркава на новоЉулиЉански календар и уЉедиЬеЬе православаца с другим хришЮанским заЉедницама, чак се не налази на дневном реду —веправославног —абора. ” то се лако можемо уверити ако погледамо текст самих нацрта саборних одлука. »змеРу осталог, с детаЪним изводима из документа, као и с историЉом развоЉа сваке теме коЉа Юе бити покренута на —абору свако може да се упозна на основу реферата коЉи сам у новембру 2011. године изложио на —анкпетербуршкоЉ духовноЉ академиЉи. “екст реферата, коЉи Ље требало да надомести недостатак поузданих информациЉа о историЉи и тренутном стаЬу припрема за —абор, доступан Ље на саЉту ќдеЪеЬа за споЪне црквене односе.

ћорам реЮи да тему —веправославног —абора прате и снаге, коЉе би желеле да ÷рква ослаби. ѕриродан и нашем народу своЉствен конзервативан однос према променама у црквеном животу неки користе како би Ъуде увукли у заправо антицрквену кампаЬу. »змеРу осталог, верницима коЉима се прво сугеришу фантастичне представе о предстоЉеЮем —абору након тога се предлаже да се придруже потписиваЬу извесних колективних обраЮаЬа против Ьеговог одржаваЬа. » премда се ова делатност прикрива одбраном чистоте ѕравославЪа, она има очигледно расколнички карактер и усмерена Ље на подриваЬе ауторитета ÷ркве и повереЬа у свештеноначалиЉе.

—а сигурношЮу могу да кажем да иако представници поЉединих ÷ркава понекад предлажу нацрте саборних одлука коЉи нису у складу с предаЬем ѕравославне ÷ркве, наша ÷рква никад неЮе пристати на овакве одлуке. ј ниЉедна одлука на —абору не може бити донета без –уске ÷ркве, пошто Ље услов за то Љеднодушна сагласност свих ѕомесних ÷ркава.

Ч »пак, представници православне Љавности се често жале на недостатак потпуниЉих информациЉа о припремама за —абор. —а чим Ље повезан затворени карактер предизборног процеса?

Ч ѕрипреме за —веправославни —абор су почеле Љош 60-их година прошлог века. ѕоложаЉ у коЉем су се због познатих разлога у то време налазиле многе ѕомесне ÷ркве у знатноЉ мери Ље одредио и форму припремног процеса. ” условима кад Ље у —овЉетском —авезу, као и у другим земЪама источне ≈вропе црквени живот био принудно ограничен само на богослужеЬа у храму, шире учествоваЬе клира и мирЉана у изради или разматраЬу саборних докумената Ље, наравно, било немогуЮе. »стовремено, тешко се може сматрати да Ље овакав поредак припреме за —абор данас оправдан. ѕочевши од 2008. године, кад су припреме за —веправославни —абор после дугогодишЬе паузе обновЪене, представници –уске ѕравославне ÷ркве, а пре свега Мегова —ветост патриЉарх  ирил су говореЮи на меРуправославним сусретима више пута апеловали на то да предсаборни процес постане транспарентниЉи. ” истом духу Ље било говора на јрхиЉереЉском —абору 2013. године, кад Ље предложено да се преРе на шире разматраЬе саборних одлука, чиЉе се радне вариЉанте по устаЪеноЉ пракси тренутно не обЉавЪуЉу у потпуности. ќваЉ предлог Ље потекао на основу позитивног искуства рада ћеРусаборног присуства, коЉе Ље у –ускоЉ ѕравославноЉ ÷ркви основано 2009. године, у оквиру коЉег у изради и разматраЬу докумената јрхиЉереЉских —абора не учествуЉу само архипастри и богосови, клир и монаси, научни и културни радници, веЮ и сви заинтересовани чланови ÷ркве захваЪуЉуЮи могуЮности воРеЬа дискусиЉе на званичном саЉту ѕрисуства. ћислим да би примена овог механизма рада и на предсаборни процес омогуЮила ефиксниЉу припрему —веправославног —абора. ћеРутим, пошто нису све ѕомесне ÷ркве спремне да се одрекну начина припреме на коЉи су навикле децениЉама, ћеРуправославна припремна комисиЉа се сад Љош увек придржава старог поретка. »стовремено се трудимо да, колико Ље то могуЮе и не противречи начину рада усвоЉеном у овоЉ фази, информишемо своЉу паству о свим етапама предсаборног процеса и о наЉважниЉим одлукама коЉе доносимо.

—а руског ћарина “одиЮ

13 / 07 / 2015

   оментари:

  2015-08-26
  20:30
  ќ. –адиша:
  ќво што нас боле, то ниЉе на дневном реду, с зашто? «ато што се по томе веЮ живи у пракси. ћорал коЉи "држи и Ќебо и земЪу" Ље и више него ослабиЉо. ƒисциплина Ље ÷рквена у многоме Ље ослабила. —в.  аноне и св. ƒогмате смо им полако одузимамо Ѕозанско значеЬе и сводимо их на Ъудско тумачеЬе. ≈мо Љедног примера: ако свети оци ÷ркве ’ристове кажу да Ље екуменизам све Љерес, онда шта Юемо тамо? ƒокматика св. ќтаца Ље потиснута из Ѕогословских школа, учи се нека коЉа ниЉе ни нанеси на св. ƒогматику. ћеЬа се —в. ЋитургиЉа. ѕричешЮиЉе се пез припреме и поста. »збацуЉу се —в. »коностаси. »тд. »тд. Ўта реЮи на све него: √осподе опрости нам Љер незнамо шта радимо!

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0