Srpska

ЋечеЬе од претеране разоноде

ќ томе због чега Ље и колико важан проблем дечЉих облика зависности, каква Ље Ьихова духовна природа и како изаЮи на краЉ с овим проблемом говори свештеник ѕавле √умеров.

јкутност питаЬа

 ао и сваки парохиЉски свештеник стално имам прилике да видим сузе родитеЪа због тога што дете губи себе, губи приЉатеЪе, ништа не жели: ни да учи, ни да ради. Ќе бих желео никога да плашим, али користим прилику и позивам родитеЪе да са свом озбиЪношЮу и одговорношЮу схвате оваЉ проблем, Љер он има тенденциЉу само ка заоштраваЬу и погоршаваЬу.

ќбично се Ъуди по савет у вези с зависношЮу детета, ниЉе важно коЉом тачно, обраЮаЉу прекасно Ц децом се треба бавити док су мала. “реба добро схватити да Ље за дете врло лако да доспе у зависност од било коЉе страсти Ц Љош увек има слабо развиЉену воЪу, нема животног искуства. ќсим тога, деца су много спремниЉа на ризик од одраслих, имаЉу веома лош инстинкт самозаштите и вишеструко маЬи имунитет на слична искушеЬа од одраслог. ќсим тога, ако имамо у виду наЉраспростраЬениЉу зависност Ц од игре, игра Ље посебно своЉствена дечЉем узрасту, зато наша деца биваЉу масовно заражена управо овом врстом зависности.

Ќажалост, засад се зависност од игре званично не сматра болешЮу, иако лекари и стручЬаци у целом свету звоне на узбуну. Ќа пример, истраживаЬа водеЮег британског универзитета Trent University су показала да 12% контролне групе од 7.000 Ъуди има симптоме зависности од онлаЉн компЉутерских игара. —тручЬаци сматраЉу да зависност од игара настаЉе управо због онлаЉн-игара, дакле, представЪа Љедан од облика зависности од интернета. »грама коЉе изазиваЉу наЉЉачу зависност наЉчешЮе се сматраЉу игре у мрежи, посебно MMORPG. ѕознати су случаЉеви кад Ље предуга игра доводила до фаталних последица. ” неким земЪама, на пример,  ини, —еверноЉ и £ужноЉ  ореЉи, веЮ се на државном нивоу баве овим проблемом. “амо се отвараЉу медицинске установе и праве програми за лечеЬе и превенциЉу зависности од игре. ” ≈нглескоЉ Ље на бази рехабилитационог центра Broadway Lodge отворено одеЪеЬе, специЉализовно за рад с игроманима. ћинистарство културе и спорта £ужне  ореЉе Ље направило специЉални програм намеЬен борби против зависности од игре, од коЉе пати преко два милиона корисника у земЪи. ”  ини, где Ље по аналитичким подацима око 13% корисника мреже зависно од онлаЉн игара или интернета, Љош од 2007. године ради летЬи рехабилитациони камп. ћинистарство за информисаЬе и везе у ¬иЉетнаму планира да уведе строга ограничеЬа Ц проваЉдери и власници кафиЮа у коЉима постоЉи могуЮност играЬа мораЮе да блокираЉу могуЮност играЬа онлаЉн-игара од 10 увече до 8 уЉутру.

ј у нашем друштву Ље засад, нажалост, однос према овоме изузетно лакомислен. –одитеЪи обично звоне на узбуну ако на пример, адолесцент почиЬе да пиЉе и да пуши траву, али обично не виде ништа лоше у томе што дане проводи испред компЉутера: кажу, кад порасте научиЮе и постаЮе потпуно нормалан човек. «бог тога пажЬу на проблем обраЮаЉу тек онда кад дете постане веЮ сасвим неурачунЪиво. ѕо правилу, то се дешава у пубертету кад Ље с Ьим наЉтеже комуницирати Ц то су године протеста и самодоказиваЬа. јко се од малог детета може сакрити кабел од компЉутера и све држати под контролом, код пубертетлиЉе то обично не пролази: он лако може да потре све родитеЪске забране.

ƒанас живимо у тржишном друштву коЉе се не брине апсолутно ни за шта друго осим за оствариваЬе профита.  омпЉутерске игре коЉе се производе раде управо на принципу ЂпецаЬаї на зависност: на пример, везане су за неку модерну фантазиЉу, претпоставЪаЉу мноштво нивоа како би се човек бесконачно играо добиЉаЉуЮи стално нове и нове осеЮаЉе од игре, меЬаЉуЮи услове и повезуЉуЮи себе с Љунацима дате игре. ѕроизвоРачи у комплету с игром нуде пакет програма сопствених сценариЉа за различите нивое игре, правЪеЬе сопствених ликова итд.

£едном речЉу, проблем Ље веома велик и треба бити свестан колико Ље озбиЪан.

Ѕолест и Ьеа природа

Ѕуквално данас сам питао познаника Ц свештеника коЉи Ље раниЉе имао лекарску праксу: „Ўта на ову тему кажу лекари и званична медицина?“ ќдговорио ми Ље да у борби против алкохолне и наркотичке зависности медицина у наЉбоЪем случаЉу омогуЮава да се постигне само стабилна ремисиЉа: лекари помажу човеку да поправи телесну страну чистеЮи Ьегов организам од присуства психотропних препарата, али саму болест не могу да излече. «ашто? «ато што се заправо ради о духовноЉ болести и ако се човек не бори против ове страсти, ако не лечи своЉу душу духовним средствима, ова страст га врло брзо напада новим снагама. “ако стоЉе ствари и са сваком другом страшЮу. —амо што у случаЉу алкохолизма и наркоманиЉе постоЉи психофизичка зависност хемиЉске природе кад се човек без одреРених препарата лоше осеЮа, не само душевно, веЮ и физички, а нови облици зависности су чисто психолошки Ц човек зависи од нових осеЮаЉа и емоциЉа. «ависност коЉу разматрамо има више духовну, него физичку природу и у томе се састоЉи главна опасност од Ье! ќвде човек нема, као што Ље на пример, случаЉ с алкохолом и дрогом, неприЉатне физичке осеЮаЉе коЉи могу да га примораЉу да се бори против болести. £ер, у случаЉу коЉи разматрамо осим кратковидости и бесаних ноЮи, све Ље у принципу приЉатно.

јко се дете Ђупецалої на игру или на интернет, нарочито у пубертету, биЮе веома тешко да се оно извуче. ѕознат Ље случаЉ кад Ље 2005. године кинеска девоЉчица због вишедневне непрекидне игре Љедноставно умрла од исцрпЪености и дехидрираности. » у –усиЉи Ље млади пар коЉи Ље више сати играо компЉутерске игрице затекао мртво своЉе смрзнуто мало дете коЉе су оставили на балкону. ¬идите до коЉе мере човек заборавЪа на своЉу одговорност! ƒрога каква компЉутер може да постане, лишава човека разума, одговорности и осеЮаЬа дужности.

”зроци и фактори

«а многу децу Ље улазак у интернет Љедан од начина прилагоРаваЬа овом окрутном свету, а често и бекство, одлазак од реалности, кад у стварном животу не успеваЉу да се прилагоде, кад имаЉу слабу комуникациЉу, и кад се уопште лоше осеЮаЉу у души. јко се говори уопштено, свака зависност за човека представЪа бекство у непостоЉеЮи свет где му Ље удобно и где нема проблема.

ƒеца коЉа пате од компЉутерске зависности вероватно се осеЮаЉу усамЪеном, пате од недостатка пажЬе и разумеваЬа од стране блиских Ъуди, пре свега родитеЪа. ј често родитеЪи сами посаде малишана за компЉутер Љош од предшколског узраста Ц тако надокнаРуЉу недостатак општеЬа са своЉим дететом: да им дете не би сметало, да им не би досаРивало питаЬима, много га Ље лакше посадити за компЉутер или телевизор, укЪучити неку занимЪиву игру. ћноги чак ни не осеЮаЉу ризик коЉем подвргаваЉу своЉе чедо. —тручЬаци упозораваЉу на то да се компЉутерска зависност ствара много брже од сваке труге традиционалне зависности: у просеку потребно Ље наЉвише пола године до годину дана за поЉаву компЉутерске зависности. £едан парохиЉанин ми се жалио да Ьегов син не жели ништа осим компЉутера. ” разговору се испоставило да ни он не може да живи без компЉутера. ¬рло Ље важно да човек сам не упадне у ово! ƒеца се углавном у свему угледаЉу на нас.

 ако створити имунитет

ѕрви и главни узрок дечЉих облика зависности Љесу проблеми у комуникациЉи с родитеЪима. ”век им саветуЉем: „Ќе треба на томе штедети време, треба комуницирати с дететом, ниЉедан компЉутер не може вас да замени. »заРите с Ьим напоЪе, идите негде на викенд, будите заЉедно, играЉте фудбал, прочитаЉте занимЪиву кЬигу, погледаЉте филм, причаЉте о свему томе Ц Љедном речЉу, будите свом детету стариЉи друг!“

ƒа дете не би постало зависно ово питаЬе треба поставити док Ље дете мало. Ќа пример, моЉа деца уопште не играЉу никакве игре, чак ни на телефону. “рудимо се да купуЉемо телефоне на коЉима уопште нема игара или где су врло примитивне, иако су с компЉутером ипак упознати пошто у школи имаЉу часове информатике. ”беРен сам да што се касниЉе човек упозна с телевизором и компЉутером, тим Љачи Юе бити Ьегов имунитет на све врсте зависности.

¬рло исправно поступаЉу управе неких школа и гимназиЉа, а знам да има таквих, где се на улазу од Рака узимаЉу телефони Ц то се ради да се не би играли на часовима. ќсим тога, сматрам да ако нема могуЮности да се дете у потпуности заштити од компЉутера и компЉутерских игара, треба га на време и на прави начин упознати с компЉутером као с техничким инструментом.

“реба од почетка код детета створити исправне приоритете у вези с овим питаЬем: човек може да научи да ради на компЉутеру, може му се показати како Ље згодан, коЉе занимЪиве ствари се уз помоЮ Ьега могу радити: проЉектовати, цртати, сликати, штампати, редиговати, могу се користити специЉални програми, на пример, фотошоп.

«адатак родитеЪа Ље да не жале времена и снаге да све то крене нормалним током, тада Юе игре бити маЬе опасне по дете.

Ўта да се ради ако Ље дете зависно?

ѕре свега, треба поЉачати молитву за дете, треба за Ьега молити тако као да пати од алкохолне или наркотичке зависности. “реба узети на себе одреРено молитвено правило и читати га свакодневно. ¬рло Ље добро кад се моли неколико Ъуди истовремено, може се заЉедно читати молитва по договору.

 ао друго, потребна Ље лекарска помоЮ. “реба наЮи доброг психолога, психотерапеута или чак психиЉатра. –одитеЪи треба да анализираЉу кад су изгубили контакт с дететом, зашто се удаЪило од Ьих, зашто тражи подршку од виртуелних приЉатеЪа, споЪа. » треба схватити и подржати дете Ц оно пре свега очекуЉе подршку од нас, од родитеЪа, од Ъуди коЉи су му наЉближи!

“реЮе што треба учинити Љесте узети компЉутер под строгу контролу. ƒок Љош имамо родитеЪску власт, а ова власт нам припада по праву, бар док наша деца не напуне 18 година, односно, док хранимо и облачимо дете, док плаЮамо Ьегово становаЬе и школоваЬе, треба да захтевамо да поштуЉе правила коЉа су прихваЮена у нашоЉ породици. » општеЬе с компЉутером (коЉи су му такоРе купили родитеЪи) треба да има строге оквире. ќдносно, треба да одредимо у коЉе време дете укЪучуЉе компЉутер, колико времена на Ьему проводи и шта с Ьим ради.

јко се дете разболело, без ограничеЬа се не може, и овде су потребни родитеЪско стрпЪеЬе, Ъубав, захтевност, доследност и упорност у деловаЬу. —амо, ништа се не сме забраЬивати, а да се заузврат ништа не нуди Ц то Ље закон сваког васпитаЬа, иначе Юе отуРеност само расти. —лободно време детета треба да буде испуЬено разноразним корисним занимаЬима: музиком, цртаЬем, спортовима, секциЉама и другим. —ад таквих могуЮности има напретек, измеРу осталог, и за породице с малим примаЬима. ” сваком краЉу грда постоЉе бесплатне државне студиЉе, домови дечЉег стваралаштва. √лавно Ље да се дете изведе у реалан животни простор, у коЉем постоЉи општеЬе с природом, с приЉатеЪима. “о може да се одвиЉа, на пример, у походима или за време викенда коЉе родитеЪи проводе с децом: без обзира да ли раде с Ьима на викендици или просто возе бицикл, пецаЉу, купаЉу се или иду у музеЉ, циркус или позориште. “ако родитеЪи постаЉу, с Љедне стране ближи своЉоЉ деци, а с друге Ц одвлаче их од погубне страсти.

ƒете треба да осеЮа родитеЪску бригу, Ъубав и жеЪу да му се помогне. јко се ради о адолесценту с Ьим треба разговарати аргументовано, с поседоваЬем потребних инфорамциЉа. Ќе може се Љедноставно реЮи: Ђ«наш, то Ље лоше, то Ље грех, то су демонске ствари,ї треба с Ьим разговарати као одрасли с одраслим, а не по пинципу: Ђ£а сам шеф Ц ти си будала, мораш да ме слушаш.ї ƒеца обично слушаЉу родитеЪа кад виде да Ље то човек коЉи нешто зна, коЉи их воли, од ауторитета, коЉи може да образложи своЉе мишЪеЬе.

» наравно, врло Ље важно да до детета допре да треба да живи по правилима коЉа су прихваЮена у породици, да се компЉутер и телевизор користе само у одреРено време и у одреРеноЉ количини.

Ўто више говоримо о овом проблему постаЉе ЉасниЉе да су дечЉе зависности пре проблем родитеЪа, а не саме деце. «ато што Ље задатак родитеЪа да прате духовно и физичко здравЪе деце. ” ситуациЉи, на пример, кад мало дете испадне кроз прозор, суди се Ьеговим родитеЪима. Ќаравно, тамо се узимаЉу у обзир и немар до коЉег Ље дошло, и случаЉности, али Юе свеЉедно доЮи до суРеЬа и родитеЪима неЮе бити лако. ƒо пунолетства детета одговорност за Ьега сносе родитеЪи, чак и по одредбама  ривичног законика, а да не говоримо о духовноЉ одговорности. «адатак и одговорност коЉи леже на родитеЪима Љесте да до одреРеног узраста припреме дете за живот одраслог човека, да прате с ким се дружи, какве филмове гледа, какве кЬиге чита, да нешто забраЬуЉу. £ер, постоЉе неизбежне ствари коЉе не треба драматизовати и ствари коЉе су апсолутно недопустиве. £едном речЉу, треба створити нормалну животну средину за сина или кЮерку.

“реба реЮи да се живот не уклапа у просте шеме и оквире, знамо да се дешавало да лошим путем крену деца чак и у породици светаца. «ашто? «ато што ниЉе само да родитеЪи утичу на дете, без обзира колико да су благочестиви и веруЉуЮи, веЮ на Ьега често Љако утиче околина Ц има ствари коЉе не зависе од нас. «ато треба стално да се молимо за дете Ц код уцрквЪеног детета коЉе за шта Ље добро и шта Ље лоше, природно, биЮе много маЬе шансе да наиРу на оваЉ проблем. “реба да учинимо све што од нас зависи, па нека буде Ц шта буде!

£ош Љедан врло важан моменат Ц учите децу да раде. “о Ље одличан начин да се дете упосли и врло добра припрема за живот, али то треба чинити тако да налази радост у раду, а не да га доживЪава као неку робиЉу. «нам примере кад су чак и врло имуЮни Ъуди запошЪавали децу-адолесценте да обавЪаЉу ЉедноставниЉе послове како би могли сами да зараде за играчке и разоноду. “ако Юе остати маЬе времена за компЉутерске игре и дете почиЬе да цени ствари и зараРени новац.

∆еЪе

—ве о чему смо говорили, наравно, функционише, само што Ље лако говорити, али ниЉе тако лако испунити. ѕо речима јмвросиЉа ќптинског: Ђ”чити то Ље као кад се камеЬе баца са звоника, а испуЬавати Ље као кад се камеЬе носи на звоник.ї ѕриродно, да би се све то учинило човек треба врло озбиЪно да се потруди. ћислим да у овом труду родитеЪи ипак могу да пронаРу за себе врло много тога важног и занимЪивог и награда Юе им бити леп контакт с децом и радост од дружеЬа с Ьима.  ад човек разговара с дететом поЉавЪуЉу се нове теме на коЉе може да разговара, притом човек сам бива богатиЉи: да би се детету нешто испричало треба наЮи неке информациЉе, Љер понекад деца поставЪаЉу врло озбиЪна питаЬа.

—вим нашим родитеЪима желим да живе заЉедно с децом стварним, пуним и радосним животом у коЉем нема места за сурогате.

—а руског ћарина “одиЮ

30 / 09 / 2013

  ¬аш коментар

  ќвде можете оставити ваше коментаре. —ви коментари биЮе прочитани од стране уредништва ѕравославие.Ru.

  ¬аш коментар:
  ¬аше име:
  ¬аш e-mail:
  ”несите броjеве
  коjе видите на слици:


  RSS 2.0